Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Ilgas » Vēsture
No sākuma  Sabiedriskā organizacīja ar nosaukumu  “Daugavpils invalīdu un viņu draugu kopa „ILGAS”” tika registrēta  2002.gada 22. novembrī ar mērķiem:
:: apvienot Daugavpils pilsētas un rajona invalīdus un viņu draugus vienotā kolektīvā, vai kopīgi muzicētu un risinātu invalīdu problēmas,
:: sekmēt invalīdu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrība,
:: piedalīties likumu un citu normatīvo aktu izstrādē un esošo likumu realizēšanā, lai  aizstāvētu  invalīdu intereses un tiesības.
Organizācija strādāja pēc etniskā un folkloras principa.

2004.gada 29.septembrī sabiedriskā organizācija ar nosaukumu  Daugavpils invalīdu un viņu draugu kopa „ILGAS” tika parregistrēta uz “Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrību “ILGAS””.

Līdz 2006.gada biedrībai nebija atsevišķas telpas. Biedrības dzīve  aktivizējās, kad 2006. gadā  izdevās atrast  telpas  pilsētas centrā pirmajā  stāvā  un daļēji  ar sponsoru  palīdzību  izremontēt.  Tika organizēti  floristikas kursi invalīdiem, organizētas  subsidētās darba vietas personām ar invaliditāti,  organizēti dievkalpojumi dažādu konfesiju cilvēkiem ratiņkrēslos, piedalīšanās kultūras  un sporta dzīvē pilsetā. Izdevās atrast sponsorus pilsētā, kuri palīdzēja biedrībai ar finanšu līdzekļiem; tajā pat laikā valdes locekļi  strādā brīvprātīgi.

Biedrība “ILGAS” sastāv Daugavpils sociālo sabiedrisko organizāciju apvienībā  “NVO Padome „Varavīksne””, kura apvieno 19 sabiedriskās organizācijas un pārstāv  4500 cilvēku intereses. Padomes sēdes notiek regulāri 1 reizi mēnesī, kur tiek pieņemti būtiski priekšlikumi par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.
Biedrība “ILGAS” priekšsēdētāja ir arī Daugavpils Invalīdu  padomes locekle.

©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu