Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Invalīdu biedrības vispārējais mērķis:
Apvienot Daugavpils pilsētā un rajonā dzīvojošos invalīdus, veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā, piedalīties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā, lai aizstāvētu invalīdu intereses, kā arī sekmēt invalīdu apmācību un iekļaušanos darba tirgū.

Biedrības uzdevumi ir:
sekmēt invalīdu apmācību, veicināt viņu iekļaušanos darba tirgū un veidot viņiem darba vietas; apmierināt invalīdu sociālās, sadzīves un kultūras vajadzības; rūpēties par invalīdu veselības aizsardzību; ar masu mēdiju palīdzību popularizēt Biedrības darbību, tādejādi pievēršot uzmanību invalīdu dzīves problēmām; sadarboties ar Latvijas un citu valstu līdzīgām organizācijām un piedalīties viņu rīkotājos pasākumos;
sniegt juridisku palīdzību; veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā, organizējot kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanu, ekskursijas, apmācību kursus un pašdarbības ansambļus; piedalīties projektu rakstīšanā, iesniegšanā dažādos ES un citos fondos un veiksmīga iznākuma gadījumā saņem finansējumu no tiem.

Lielākie sasniegumi
 
2005. gadā – Dalībnieki Pasaules Bankas un ANO Attīstības programmas izsludinātajā Mazo u konkursā.
 
2006.gada 8. novembrī  - Dalībnieki Daugavpils 3. Sociālo NVO Forumā “Mēs sabiedrībai – sabiedrība mums”. 
 
2006. gada 1. septembra līdz 2007. gada 31. augustam – Sadarbības partneri Daugavpilspilsētas domes projektā “Personu ar invaliditāti pašnodarbinātības uzsākšanas apmācību programmas izstrāde un ieviešana”. Projektu finansējuma: ESF – 30673.77 LVL ( 80% ) un Latvijas valsts – 7668,44 LVL ( 20% )
Pārējie sadarbības partneri: Biedrība “Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpilsteritoriālā organizācija”, Biedrība “Daugavpilspilsētas invalīdu biedrība”,
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja struktūrvienība – Tautas Lietišķās Mākslas studija “Klūga”.
Projekta mērķi ir mazināt sociālās atstumtības riska grupas – invalīdu sociālo atstumtību un sekmēt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos; izstrādāt un īstenot komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas apmācību programmu, kura sekmēs prasmju, iemaņu un zināšanu attīstību personām ar invaliditāti un veicinās viņu iekļaušanos darba tirgū.
Projekta mērķauditorija: cilvēki ar invaliditāti: redzes invalīdi, kā arī invalīdi ar citiem veselības traucējumiem.
 
2006. gada projekts: Daugavpilspilsētas invalīdu integrēšana dzīvei sabiedrībā un biroja telpu pielāgošana biedrības darbībai”.
Paveiktais darbs: visu logu, durvju un grīda paklājumu nomaiņa biedrības telpā.


©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu