Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

2000.gada augustā bija uzsākts divu gadu ilgs projekts ODIN/VITA EMPOWERMENT ar mērķi izveidot Daugavpilī sociālo brīvprātīgo organizāciju, kura ir spējīga sniegt sociālu atbalstu vientuļiem veciem cilvēkiem, invalīdiem un citiem, kam ir nepieciešams sociāls atbalsts. Projekts tika īstenots ar Dānijas Ārlietu Ministrijas Austrumeiropas Sociālo Iniciatīvu fonda finansiālu atbalstu sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi. Projektu vadīja Rolfs Kristians Dreislers un Tatjana Bogdanova.

Projekta galvenie mērķi un uzdevumi bija:
  • sekmēt brīvprātīgo darbu sociālo problēmu risināšanā;
  • iesaistīt aktīvus LPF (Latvijas Pensionāru Federācijas) biedrus un citas brīvprātīgās, radošās un respektējamās personas, kas jūt vēlmi piedalīties tādas organizācijas izveidošanā, kas palīdzētu uzlabot sociālo un humāno situāciju Daugavpilī;
  • izveidot darbaspējīgu, neatkarīgu struktūru koordinētam brīvprātīgam darbam, lai apkarotu esošās sociālās problēmas, kas saistās ar invalīdiem, bezpajumtniekiem, ielu bērniem un vientuļiem veciem ļaudīm;
  • sistematizēt informāciju par neatrisinātām sociālām problēmām un piedalīties vietēju atbalsta organizāciju attīstībā un ilgtermiņa atbalsts stratēģijas izstrādē, kur tas ir nepieciešams;
  • izstrādāt un izmēģināt sociālo problēmu risināšanas metodes.

Balsoties uz šī projekta uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem tika izveidota Sociālo brīvprātīgo organizācija ODIN/VITA( Reģ. Nr. 5000806836, sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrēta 2002.g. 26. jūnijā, Rīgā; pēc pārreģistācijas: Reģ.nr. 50008068361, biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2004.g. 11.augustā, Rīgā).

Biedrības aktivitāšu mērķauditorijas loks ietver vientuļos pensionārus; seniorus; pirmspensijas vecuma cilvēkus; bezdarbniekus; bērnus un jauniešus no sociālā riska ģimenēm; bērnus, jauniešus un pieaugušos ar invaliditāti.

2002.-2008. gados ODIN/VITA koncentrējās uz tādiem lternatīviem sociāliem pakalpojumiem Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem kā palīdzība mājas aprūpē, interešu pulciņu organizēšana Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Sociālas aprūpes un rehabilitācijas Dienas centrā un citās sociālajās iestādēs. Ar dažādu fondu resursu piesaisti biedrība piedalījās Sociālas aprūpes un rehabilitācijas Dienas centra ēkas renovācijā un aprīkošana gan ar mēbelēm, gan ar tehniku. Tika veltīta uzmanība arī jaunas brīvprātīgo paaudzes audzināšanai ar LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijas finansiālo atbalstu.

2008.-2013. gados biedrība uzsāka rīkot brīvprātīgo darba veicēju forumus, kur tika apspriests likumprojekts "Brīvprātīgā darba likums". Vienlaikus Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Jaunatne darbībā (Youth in action) ietvaros tika veicināta starpkultūru komunikācija un dialoga veidošana ar ES kaimiņvalstīm. Bija īstenotas vairākas starpkultūru apmaiņas gan Latvijas robežās, gan Ukrainā, gan Moldovā, gan Itālijā, gan Slovākijā, gan Polijā, gan Vācijā un vēl citās valstīs. Ekonomiskās krīzes laikā ODIN/VITA brīvprātīgie aktīvi iesaistījās dažādās portālā Ziedot.lv labdarības akcijās, sniedzot pārtikas atbalstu Daugavpils ģimenēm ar bērniem finanšu grūtībās, vientuļiem senioriem un maznodrošinātām ģimenēm.

Kopš 2013. gada, ņemot vērā ekonomiskās krīzes sekas Latvijā un jaunatnes aizplūdi uz Rīgu vai pat uz ārzemēm, ODIN/VITA sāka aktīvi strādāt ar Eiropas brīvprātīgiem. Ja 2007. gadā biedrība bija tikai uzņēmējorganizācijas lomā, tad 2013. gadā ODIN/VITA gan uzņēma un nosūtīja EBD brīvprātīgos, gan koordinēja EBD projektus Daugavpilī.

Pateicoties ilgu gadu sadarbībai ar Daugavpils pilsētas domi un tās struktūrvienībām, ar Daugavpils uzņēmējiem, ar Daugavpils izglītības un kultūras iestādēm, ar plašsaziņas līdzekļiem, biedrības aktivitātes norisinās dažādas pilsētas malās.

PAR MUMS PRESĒ


,
̻

Invalīdiem grūti
iekļūt veikalos un iestādēs


Invalīdu dienā Līvānos
dāvina ratiņus29


2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu