Daugavpils sociālo
NVO portāls

Tautas balss
Cik stundas nedēļā es vēltu brīvprātīgo darbam?
Сколько часов в неделю я уделяю волонтёрской деятельности?
7 stundas un vairāk/ 7часов и более
5-7 stundas/ 5-7 часов
2-4 stundas/ 2-4 часа
mazāk par 1 stundu/ менее 1 часа
 
 
2000.gada augustā bija uzsākts divu gadu ilgs projekts ODIN/VITA EMPOWERMENT ar mērķi izveidot Daugavpilī sociālo brīvprātīgo organizāciju, kura ir spējīga sniegt sociālu atbalstu vientuļiem veciem cilvēkiem, invalīdiem un citiem, kam ir nepieciešams sociāls atbalsts. Projekts tika īstenots ar Dānijas Ārlietu Ministrijas Austrumeiropas Sociālo Iniciatīvu fonda finansiālu atbalstu sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi. Projektu vadīja Rolfs Kristians Dreislers un Tatjana Bogdanova.

Projekta galvenie mērķi un uzdevumi bija:
 • sekmēt brīvprātīgo darbu sociālo problēmu risināšanā;
 • iesaistīt aktīvus LPF (Latvijas Pensionāru Federācijas) biedrus un citas brīvprātīgās, radošās un respektējamās personas, kas jūt vēlmi piedalīties tādas organizācijas izveidošanā, kas palīdzētu uzlabot sociālo un humāno situāciju Daugavpilī;
 • izveidot darbaspējīgu, neatkarīgu struktūru koordinētam brīvprātīgam darbam, lai apkarotu esošās sociālās problēmas, kas saistās ar invalīdiem, bezpajumtniekiem, ielu bērniem un vientuļiem veciem ļaudīm;
 • sistematizēt informāciju par neatrisinātām sociālām problēmām un piedalīties vietēju atbalsta organizāciju attīstībā un ilgtermiņa atbalsts stratēģijas izstrādē, kur tas ir nepieciešams;
 • izstrādāt un izmēģināt sociālo problēmu risināšanas metodes.

Balsoties uz šī projekta uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem tika izveidota Sociālo brīvprātīgo organizācija „ODIN/VITA”( Reģ. Nr. 5000806836, sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrēta 2002.g. 26. jūnijā, Rīgā; pēc pārreģistācijas: Reģ.nr. 50008068361, biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2004.g. 11.augustā, Rīgā).

Kopš 2002. gada augusta „ODIN/VITA” sniedz аlternatīvus sociālos pakalpojumus Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem: atbalsts vientuļiem pensionāriem, bezdarbniekiem, bērniem no sociāla  riska ģimenēm, jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, palīdzot viņiem mājas aprūpē, Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Sociālas aprūpes un rehabilitācijas Dienas centrā un citās sociālajās iestādēs.

“ODIN/VITA”  galvenie darbības uzdevumi ir:
 • brīvprātīgo darba popularizēšana, organizējot izglītojošus, informatīvus un kultūras pasākumus;
 • labklājības veicināšana Latgales reģionā, organizējot savstarpēju palīdzību un аlternatīvo sociālo pakalpojumu paplašināšanu;
 • brīvprātīgo kustības aktivizēšana un sadarbības tīkla veidošana, veicinot cilvēkresursu attīstību reģionā;
 • pētījumu par sociāli izslēgto, maznodrošināto un riskam pakļauto cilvēku integrācijas iespējām mūsdienu sabiedrībā organizēšana, informācijas vākšana, datu apstrāde un izplatīšana;
 • sadarbības attīstīšana ar brīvprātīgo organizācijām, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām Latgalē, Latvijā, ārvalstīs, lai stiprinātu brīvprātīgo darbu Latgalē;
 • Latgales reģiona sociālā mikroklimata uzlabošana, īstenojot sadarbības projektus un programmas.
PAR MUMS PRESĒ

 


 «НАЙТИ СЕБЯ,
 ПОМОГАЯ ДРУГИМ»

  „Invalīdiem grūti
iekļūt veikalos un iestādēs„

 «Инвалиды пригласили
депутатов покататься» 
     
„Invalīdu dienā Līvānos
 dāvina ratiņus”
 Пожилые Юзеры
 засядут в чате
 Международный
 проект
     
     
 Трудные дети в джунглях
жизни
 Красоте все возрасты
 покорны
 Интеренет для
пенсионеров
     
     
 Хороший старт для
 успешной карьеры
 Форум волонтёров намечен
 на 29 декабря
 На площади зажгутся
свечи поддержки
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu