Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Latvijas nedzirdīgo savienība » Darbs un sasniegumi
Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils reģionālā biedrība ir viena no 9 reģionālām biedrībām.

Reģionālo biedrību darbības virzieni:

- Organizatoriskais darbs - apzina un reģistrē Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošās personas ar dzirdes zudumu, organizē nedzirdīgo jauniešu nodarbības, sagatavojot tos uzņemšanai LNS;
- Sociālā palīdzība – konsultācijas sociālo problēmu risināšanā, informatīvo pakalpojumu sniegšana;
- Brīvā laika aktivitātes – dažādi interešu un mākslinieciskās pašdarbības pulciņi, atpūtas un izklaides pasākumi, izstāžu, muzeju un citu kultūras pasākumu apmeklēšana;
- Sadarbība ar pašvaldību institūcijām nedzirdīgo cilvēku problēmu risināšanā.

©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu