Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) ir 1920.gada 19.maijā dibinātās pirmās Latvijas nedzirdīgo organizācijas pēctece, šobrīd tā kļuvusi par lielāko nedzirdīgo cilvēku organizāciju Latvijā un tās darbība aptver visu Latvijas teritoriju – LNS reģionālās biedrības ir 9 Latvijas pilsētās.

LNS ir Pasaules nedzirdīgo federācijas (Word Federation of the Deaf) īstenā locekle kopš 1992.gada 27.aprīļa.

LNS svētku diena ir Pasaules nedzirdīgo diena, kas atzīmējama septembra mēneša ceturtajā svētdienā.

LNS ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kurā darbojas gan dzirdes invalīdi, gan personas ar normālu dzirdi, ja viņas pārvalda latviešu zīmju valodu un aktīvi piedalās LNS mērķu sasniegšanā.

LNS galvenie mērķi ir:
- Sekmēt personu ar dzirdes zudumu iekļaušanos sabiedrībā;
- Panākt sabiedrības sapratni un atsaucību personu ar dzirdes zudumu problēmu risināšanā.
 
Šo mērķu sasniegšanai LNS darbības galvenie uzdevumi ir:
- Valsts un pašvaldību atbalsta panākšana savu biedru sociālajai rehabilitācijai, lai nodrošinātu viņu integrēšanos sabiedrībā;
- LNS biedru materiālo, sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšana, izglītības līmeņa paaugstināšana, veselības aizsardzība un rehabilitācija.
 
Lai veiktu šos uzdevumus, LNS:
- Organizē sociālās rehabilitācijas pasākumus, dibina rehabilitācijas darba veikšanai specializētos centrus;
- Izveido kultūras un atpūtas centrus;
- Izdot informatīvos izdevumus;
- Dibina uzņēmējstruktūras un veic citu komercdarbību;
- Sniedz palīdzību izglītības iegūšanai un izglītības līmeņa celšanai;
- Nodrošina dažādus atpūtas un brīvā laika pavadīšanas pasākumus;
- Sadarbojas ar citām sabiedriskajām organizācijām;
- Izstrādā un iesniedz ierosinājumus un priekšlikumus valsts un pašvaldību iestādēs un likumdošanas instancēs.
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu