Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Latvijas neredzīgo biedrība » Darbs un sasniegumi
LNB Daugavpils teritoriālās organizācijas  mērķis ir apvienot I un II grupas redzes invalīdus un pārstāvēt biedru kopējās intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās. Organizācijas uzdevumi ir: kopīgas stratēģijas izstrāde biedriem nozīmīgu jautājumu risināšanā, biedru vispusīga rehabilitācija, adaptācija un viņu integrācija sabiedrībā, LNB uzdevumu un darbības popularizēšana.

Organizācija veic sekojošās aktivitātes:

-apzina un iesaista LNB Daugavpils teritoriālā organizācija, kurām Darba Ekspertīzes Ārstu Komisija (DEĀK) Nr. 9 piešķīrusi I vai II grupas invaliditāti redzes traucējumu dēļ.

-izstrādā un realizē vispusīgas rehabilitācijas programmas, lai panāktu personu ar redzes zudumu integrāciju sabiedrībā un veicinātu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

-rūpējas par cilvēku ar redzes traucējumiem vides un informācijas pieejamību,

-sadarbojas ar pašvaldībām un dažādām institūcijām šo personu svarīgu sociālo jautājumu risināšanā,

-rūpējas par biedrības biedru atpūtas organizēšanu organizējot kultūras pasākumus u.c.

LNB Daugavpils teritoriālā organizācija izstrādā un iesniedz projektus dažādos ārvalstu fondos. Pateicoties fondu atbalstam un piešķirtajiem naudas līdzekļiem tika iegādāti mūzikas instrumenti un izveidots mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs - sieviešu vokālais ansamblis, instrumentāli vokālais ansamblis, ir individuālie solisti un duets, kuri uzstājas LNB un pilsētas mērogā organizētos pasākumos, izbrauc uz citām pilsētām.

Organizācija sadarbojas ar pašvaldībām, NVO, biedrībām, ar specializēto DEĀK Nr. 9, konsultējot un palīdzot cilvēkiem ar redzes traucējumiem nokārtot invaliditātes grupu. Sadarbojas ar tehnisko palīglīdzekļu centru , informējot savus biedrus par tehniskajiem palīglīdzekļiem, saņemšanas kārtību.

Lielākie sasniegumi:

1999 / 2000.g. īstenoja  mikroprojektu Phare un Tacis partnerattiecību programmas  projektu “Katra diena – cilvēkam” .

2001 / 2002.g. īstenoja  Pasaules Bankas mazo u konkursa atbalstīto  projektu “Visiem vienādas tiesības”

2004 / 2005.g.  Pasaules Bankas un ANO Attīstības programma Latvijā atbalstītais projekts “Mēs esam daļa no sabiedrības un sabiedrība ir daļa no mums”.

2005 / 2006.g. ESF un Latvijas valsts finansiāli atbalstītā projekta

“ Sociālās rehabilitācijas pasākumu programma” īstenošana


 

   
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu