Daugavpils sociālo
NVO portāls

Aktualitātes
Par projektuPar portāluLietošanas noteikumiKontaktinformācija
Tautas balss
Vai brīvprātīgo darba organizēšanai un koordinēšanai ir nepieciešami pastāvīgie algotie darbinieki? / Нужны ли для организации и координирования работы волонтёров постоянные оплачиваемые работники?
jā / да
nē / нетLATVIJAS

NEREDZĪGO BIEDRĪBAS
DAUGAVPILS TERITORIĀLĀ ORGANIZĀCIJA
 
 
 
 

Latvijas Neredzīgo biedrība ( turpmāk LNB) dibināta 1926.gadā. 1993.gada 15.martā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā sabiedriska organizācija ar mērķi apvienot redzes invalīdus un pārstāvēt biedru kopējās intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās. LNB sastāv no teritoriālajām struktūrvienībām. Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils Teritoriālā organizācija ( turpmāk LNB D-pils TO) ir viena no trīspadsmit tādām organizācijām, kuras darbības lauks ir Daugavpils un Krāslavas pilsētās un rajonos dzīvojošie cilvēki ar redzes traucējumiem. Tā dibināta 1958. gadā. Pašlaik organizācija apvieno 497 cilvēkus.
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
ZiņasPar portāluLietošanas noteikumiPortāla karte