Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".

Elpa » Darbs un sasniegumi
Biedrība NSK „Elpa” nodarbojas ar neredzīgo un vājredzīgo iesaistīšanu sporta pasākumos. 

Neredzīgo Sporta Klubs „Elpa” sastāv no 48 biedru vecuma no 16 līdz 57 gadiem

Mūsu mērķi ir: 
- sekmēt invalīdu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā caur sportu un  aizstāvēt nvalīdu intereses un tiesības;

- kopīgi ar citām sporta organizācijām piedalīties, kā arī organizēt un rīkot veselības un sporta pasākumus, sacensības,treniņnometnes
  u.c. tivitātes;
 
- organizēt sanāksmes, konferences, seminārus, nodarbības, pieredzes apmaiņas braucienus par neredzīgo un vājredzīgo sporta un fiziskās
  kultūras
jautājumiem;
- gatavot sportistus Latvijas, Eiropas un pasaules čempionātiem, starptautiskiem sporta sarīkojumiem, Paraolimpiskajām spēlēm un citiem pasākumiem

     

Biedrība NSK ”ELPA” Piedāvā nodarbošanās sekojošas sekcijas: peldēšana, vieglatlētika, adaptīvas airēšana, golbols, kā arī strādā  tūrisma jomā. Organizē un piedāvā citas aktivitātes un pasākumus.NSK „ELPA” biedri guva labus panākumus dažādos Latvijas čempionātos,
kuros vienmēr saņem godalgotas vietas. Organizē tūrisma pārgājienus.


©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu