Daugavpils sociālo
NVO portāls

Aktualitātes
Par projektuPar portāluLietošanas noteikumiKontaktinformācija
Tautas balss
Vai brīvprātīgo darba organizēšanai un koordinēšanai ir nepieciešami pastāvīgie algotie darbinieki? / Нужны ли для организации и координирования работы волонтёров постоянные оплачиваемые работники?
jā / да
nē / нет
Elpa » Darbs un sasniegumi
Biedrība NSK „Elpa” nodarbojas ar neredzīgo un vājredzīgo iesaistīšanu sporta pasākumos. 

Neredzīgo Sporta Klubs „Elpa” sastāv no 48 biedru vecuma no 16 līdz 57 gadiem

Mūsu mērķi ir: 
- sekmēt invalīdu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā caur sportu un  aizstāvēt nvalīdu intereses un tiesības;

- kopīgi ar citām sporta organizācijām piedalīties, kā arī organizēt un rīkot veselības un sporta pasākumus, sacensības,treniņnometnes
  u.c. tivitātes;
 
- organizēt sanāksmes, konferences, seminārus, nodarbības, pieredzes apmaiņas braucienus par neredzīgo un vājredzīgo sporta un fiziskās
  kultūras
jautājumiem;
- gatavot sportistus Latvijas, Eiropas un pasaules čempionātiem, starptautiskiem sporta sarīkojumiem, Paraolimpiskajām spēlēm un citiem pasākumiem

     

Biedrība NSK ”ELPA” Piedāvā nodarbošanās sekojošas sekcijas: peldēšana, vieglatlētika, adaptīvas airēšana, golbols, kā arī strādā  tūrisma jomā. Organizē un piedāvā citas aktivitātes un pasākumus.NSK „ELPA” biedri guva labus panākumus dažādos Latvijas čempionātos,
kuros vienmēr saņem godalgotas vietas. Organizē tūrisma pārgājienus.


©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
ZiņasPar portāluLietošanas noteikumiPortāla karte