Daugavpils sociālo
NVO portāls

Tautas balss
Aktīvu aptauju šobrīd nav.
Daugavpils nodaļas vaditāja: MONIKA JUKŠA,
Jātnieku ielā 42-6, Daugavpils, LV-5404
Tel./fakss 65434889, mob. 29823319
epasts: monikaj@inbox.lv

JŪS VARAT MŪS ATBALSTĪT:

LMSA, Reģ. Nr. 50008006662, Nor. Konts:A/S” Swedbank”
Daugavpils filiāle Rigas ielā 22a, Daugavpils, LV-5403
Konta Nr. LV53HABA000140J041357
  SWIFT: HABALV22
                   
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu