Daugavpils sociālo
NVO portāls

Aktualitātes
Par projektuPar portāluLietošanas noteikumi
Tautas balss
Vai brīvprātīgo darba organizēšanai un koordinēšanai ir nepieciešami pastāvīgie algotie darbinieki? / Нужны ли для организации и координирования работы волонтёров постоянные оплачиваемые работники?
jā / да
nē / нет

Brīvprātīgā darba iekļaušana mācību procesā skolā


                                              
                       Esi aktīvs                     Iepriecini bernus 

                                   
                Kopienas un biedribas       Programma Jaunatne darbība


    Brīvprātīgā darba iekļaušana mācību procesā skolā.pdf
Publicēts: 30.09.10 Skatīts 3722


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
ZiņasPar portāluLietošanas noteikumiPortāla karte