Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Uzdāviniet bērniem vasaru

Starp mums dzīvo cilvēki, kuri nevar izbaudīt dzīvi pilnā apjomā. Viņi nevar skriet pa zāli, viņi nekad nav braukuši ar slēpēm no kalna .Viņi nav izjutuši sporta sacensību azartu, bet viņi vēlas un spēj būt noderīgi sabiedrībai. Tas ir īpaši svarīgi, ja šie cilvēki ir bērni. Tiem ir svarīgs jebkāda, pat vismazākā iespēja. Viņi prot cīnīties, tomēr viņiem ir vajadzīga mūsu palīdzība!
Biedrība AKONIT lūdz finansiālu palīdzību, organizējot vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Jūs varat palīdzēt bērniem, zvanot pa telefonu 90006808. Viena zvana maksa 1Ls.
Jūsu nauda palīdzēs bērniem smaidīt!


Подарите детям лето

Среди нас живут люди, которые не могут насладиться жизнью в полной мере. Они не могут пробежаться по траве, они ни разу не спускались с горы на лыжах. Они не познали азарта спортивных игр, но они хотят и способны быть полезными обществу.  Это особенно важно, если такими людьми являются дети. Для них дорог любой, даже самый маленький шанс. Они умеют бороться, но им все-таки необходима наша помощь!
Общество  Аконит просит оказать финансовую помощь в организации летнего лагеря для детей инвалидов. Вы можете помочь детям позвонив по платному номеру телефона  90006808. Стоимость звонка  1 Лат.
Ваши деньги помогут улыбнуться детям!


Publicēts: 17.07.11 Skatīts 1412


VIDEO

Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu