Daugavpils sociālo
NVO portāls

Tautas balss
Cik stundas nedēļā es vēltu brīvprātīgo darbam?
Сколько часов в неделю я уделяю волонтёрской деятельности?
7 stundas un vairāk/ 7часов и более
5-7 stundas/ 5-7 часов
2-4 stundas/ 2-4 часа
mazāk par 1 stundu/ менее 1 часа

RUNNING CITY – NEPALAIDIET GARĀM!

Tu esi aktīvs? Labi orientējies pilsētā, gribi jautri un lietderīgi pavadīt laiku? Iepazinies ar jaunatnes un labdarības organizācijām pilsētā! Izveido komandu no 4-5 cilvēkiem un piedalies 25.maijā (no 15:00 līdz 18:00 ) pasākumā „Running city - Daugavpils 2012”.

Kas nepieciešams, lai piedalītos?

Lai piedalītos pasākumā nepieciešams izveidot komandu no 4-5 cilvēkiem un piereģistrēties līdz 18.maijam jebkurā no šiem saitiem www.gorod.lv , www.grani.lv vai www.odinvita.lv , jo viņi visi iznāk uz linku:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dExISDR0R19CM3hvYkpoX1U0alFCY3c6MQ
Dalības maksa  – 2,00 LVL (divi lati ) no komandas – tiek iemaksāts uz starta 25.05. pirms pasākuma sākuma, kur komandas apliecina savu reģistrāciju un saņem pilsētas karti, uz kuras ir atzīmētas jaunatnes un labdarības organizācijas.

Running city 2012 nolikums   

Kā notiek spēle?
Komanda sastāda maršrutu un veic to pēc izvēles: ar kājām vai ar sabiedrisko/personisko transportu. Katrā „punktā” vajadzēs izpildīt nelielu uzdevumu, lai saņemtu punktus un pavedienu. Jo vairāk „punktos” būs pabijusi komanda, jo vairāk punktu un pavedienu tā saņems. Spēle aizņem apmēram 3 stundas. Komandas veic maršrutu uz ātrumu. Ar pasākuma nolikumu var iepazīties šeit.

Ko jūs iegūsiet?
Jūs varēsiet pastaigāties pa pilsētu, jautri pavadīt laiku, iepazīties ar jaunatnes un labdarības organizāciju ikdienas darbību. Iespējams, jūs, izvēlēsieties organizāciju, kurai vēlaties palīdzēt. Uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem, diplomiem un T-krekliem ar pasākuma simbolu.

Papildinformācijai:
Aleksejs Suško (26039891)
Nataļja Demjaņenko (26896280)RUNNING CITY – НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Ты активен, хорошо ориентируешься в городе, хочешь весело и полезно провести время?
Познакомься с молодёжными и благотворительными организациями города! Собери команду из 4-5 человек и участвуй 25 мая (с 15:00 до 18:00) в мероприятии „Running city - Daugavpils 2012”.

Что нужно для участия?

Для участия в мероприятии достаточно сформировать команду из 4-5 человек и зарегистрироваться до 18 мая на любом из сайтов www.gorod.lv, www.grani.lv, www.odinvita.lv, т.к. они все выходят на линк:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dExISDR0R19CM3hvYkpoX1U0alFCY3c6MQ
Взнос за участие – 2,00 LVL (два лата ) с команды - вносится на старте 25.05. до начала мероприятия, где команды подтверждают свою регистрацию и  получают карты города, на которых нанесены молодёжные и благотворительные организации.

Как проходит игра?
Команда составляет маршрут и проходит его по своему выбору: пешком, либо на общественном или личном транспорте. В каждой «точке» нужно будет выполнить небольшое задание и получить подсказку. Чем больше «точек» пройдет команда, тем больше подсказок и пунктов она соберёт. По времени вся игра занимает около 3 часов. Команды проходят маршрут на скорость. С уставом мероприятия можно ознакомиться здесь.

Что Вы получите?
Вы сможете прогуляться по городу, весело провести время, познакомиться с повседневной работой молодёжных и благотворительных организаций. Возможно, вы выберите органи-зацию, которой желаете помочь. Победители будут награждаться кубками, дипломами и футболками с символом мероприятия.


Для подробной информации:
Алексей Сушко (26039891)
Наталья Демьяненко (26896280)Publicēts: 20.04.12 Skatīts 3293


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu