Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Daugavpils iedzīvotāju uzmanībai!

Sociālo brīvprātīgo biedrība “ODIN/VITA” un Daugavpils invalīdu biedrības aicina piedalīties Daugavpils monitoringā par vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, vecākiem ar bērnu ratiem un cilvēkiem gados.


Mūsu mērkis ir piesaistīt uzmanību pārvietošanās grūtībām pilsētā. Gājiens notiks 2008.gada 26.maijā (pirmdiena). Sākums plkst. 10:45 pie Ledus halles. “Mēs visi esam dažādi, bet mums ir vienādas tiesības – cilvēktiesības. Mēs esam par vienlīdzīgām iespējām visiem!”

Kontaktinformācijai:
Sociālo brīvprātīgo biedrības “ODIN/VITA” vadītāja
Nataļja Demjaņenko (mob.tālr. 2 6896280)


Общество социальных добровольцев “ODIN/VITA” и Даугавпилсские организации инвалидов предлагают принять участие в мониторинге Даугавпилса на доступность среды для людей с инвалидностью, родителей с детскими калясками и людей пожилого возраста.
Наша цель - привлечь внимание к проблемам передвижения в городе. Шествие состоится 26 мая 2008 года (понедельник). Начало в 10:45 у Ледового дворца. “Мы все разные, но у нас одинаковые права – права человека. Мы за равные возможности для всех!”

Для контактной информации:
руководитель общества “ODIN/VITA”
Наталья Демьяненко, моб. тел. 2 6896280.


Publicēts: 20.05.08 Skatīts 1157


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu