Daugavpils sociālo
NVO portāls

Tautas balss
Cik stundas nedēļā es vēltu brīvprātīgo darbam?
Сколько часов в неделю я уделяю волонтёрской деятельности?
7 stundas un vairāk/ 7часов и более
5-7 stundas/ 5-7 часов
2-4 stundas/ 2-4 часа
mazāk par 1 stundu/ менее 1 часа

EBD brīvprātīgo Ziemassvētku un Jaungada pasākumi

EBD projekta brīvprātīgie - Sara Rudlofa, Beate Pelcere un Jakobs Donats kopā ar darba vadītāju Marinu Pučku un skolēniem no Daugavpils 17.vidusskolas izstrādāja gatavošanās darbnīcu un Jaungada pasākumu programmu, tostarp dažas teātra izrādes, spēles un dāvanas, saldumus bērniem.

Skolā viņi īstenoja divas gatavošanas darbnīcas. Tad 11.12.2015. Daugavpils 17.vidusskolā organizēja Ziemassvētku pasākumu. Jākobs un Sāra pārģērbās par Ziemassvētku vecīti un viņa mazmeitu Sniegbaltīti un spēlēja spēles ar bērniem, kamēr Beāte dalīja iepriekš izceptos cepumus starp tiem, kas ziedoja naudu dzīvnieku patversmei.
Vēlāk 16.12.2015. viņi apmeklēja jauniešu klubu „Fortūna” un 14.01.2016. Daugavpils 8.pirmsskolas izglītības iestādi. 19.12.2015. tika plānots arī pasākums bērnunamā patversmē „Priedīte”, bet diemžēl tas tika atcelts kāda nopietna negadījuma dēļ (sakarā ar viena no bērnunama darbinieku nāvi).
Šie pasākumi to dalībniekiem ļāva tuvāk iepazīt latviešu Ziemassvētku un krievu Jaungada svētku sagaidīšanas tradīcijas un deva iespēju strādāt kopā ar pārsteidzošiem bērniem, kas sagādāja daudz prieka.


Christmas and New Year’s events EVS volunteers

While EVS project volunteers Sarah Rudloff, Beate Pelzer and Jakob Donath worked out baking workshops and a New Year`s event programme, including some theatre performance, games and gifts as sweets for kids, together with supervisor Marina Pučka and students the Daugavpils secondary school No. 17.
They implemented two baking workshops in the school. Then organized a Christmas bazar on 11.12.2015. in Daugavpils secondary school No. 17. Jakob and Sarah dressed up as Ded Moroz and his granddaughter Snow Maiden played games with the children while Beate shared previously baked biscuits among those who donated money for the animal shelter.
Later on, they visited the youth club Fortuna on 16.12.2015. and Daugavpils preschool No. 8. on 14.01.2016.. There was also planned an event in the orphanage Priedīte on 19.12.2015., but it was unfortunately cancelled because of a serious incident (the death one of the orphanage workers).
These events gave it`s participants a closer insight into Latvian Christmas and Russian New Year celebration traditions and provided the opportunity to work together with amazing children, what brought a lot of fun.

Jakob Donath

Sagatavoja: Jakobs Donats
Tulkoja: Ilga Leikuma


Projekti “Service learning 5” (nr.2014-3-LV02-KA105-000547) un “Service learning 6” (nr.2015-1-LV02-KA105-000684) tiek finansēti ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.Publicēts: 15.01.16 Skatīts 700


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu