Daugavpils sociālo
NVO portāls

Tautas balss
Cik stundas nedēļā es vēltu brīvprātīgo darbam?
Сколько часов в неделю я уделяю волонтёрской деятельности?
7 stundas un vairāk/ 7часов и более
5-7 stundas/ 5-7 часов
2-4 stundas/ 2-4 часа
mazāk par 1 stundu/ менее 1 часа

Mana pieredze “ODIN/VITA” EBD projekta laikā

2015. gada 31. augusts - es atceros šo dienu, it kā tā bija tikai vakar. Dažādas jūtas mitinājās manā prātā, kad es iesāku savu Eiropas brīvprātīgo darbu (tālāk - EBD). Tagad, kad mans EBD projekts ir noslēdzies, es esmu drošs, ka es nekad neaizmirsīšu šo apbrīnojamo laiku, kurš bija pilns kāpumiem, kritumiem, izaicinājumiem un jautrībām. Bez šaubām tas bija visaizraujošākais laiks manā dzīvē.

Manā projektā Daugavpils 17.vidusskolā man bija iespēja ne tikai organizēt foršas darbnīcas kā mācīt vācu un angļu valodu, vadīt teātra nodarbības, spēlēt spēles ar bērniem gan skolas ēkā, gan ārā, bet arī organizēt pārsteidzošus projektus. Piemēram, kopā ar saviem kolēģiem, EVS-brīvprātīgajiem, mūsu skolas skolēniem mēs sagatavojām pasākumu “Vācu rallijs” par ēdienu, valodu, dejām, viktorīnu un mūziku. Šajā pasākumā piedalījās gandrīz 30 cilvēki.

Cita lieliskā aktivitāte bija Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumu sagatavošana mūsu skolā, jauniešu klubā “Fortūna” un bērnudārzā. Es biju ģērbies Salaveča (krievu Santa Klauss) tērpā un novadīju vairākas spēles bērniem. Katrā pasākumā piedalījās vismaz 15 bērni un it īpaši bērnudārzā, šķiet bērni tik tiešām izbaudīja spēles.

Protams šīs gads nebūtu tik veiksmīgs, ja tas nebūtu cilvēku atbalstīts: manas pārsteidzošās kolēģes Sāra un Beāte, dzīvokļa biedri Lidija, Telmo un Luīza, mana radošā darba vadītāja Marina, mana vienmēr pieejamā un gādīgā koordinatore Nataļja, kā arī daudzi citi lieliski cilvēki un dārgi draugi.

Es pateicos par visu. Pēdējais, bet noteikti ne mazāk svarīgākais, ir šī skaistā pilsēta, kura kļuva par manu otro māju. Es biju tik priecīgs būt šeit.

 
ODIN/ VITA - experiences that I made during my time as EVS-volunteer

31st August 2015. I remember this day as it was yesterday. All the different feelings passing through my mind as I was about to start my European voluntary service (therefore - EVS). Now that my EVS is about to be over, I know that I will never forget this amazing time full of highs and lows and challenges and fun. It was without a doubt the most exciting time in my life.

In my project in Daugavpils secondary school No. 17 I had the opportunity to not only do cool workshops as teaching German, English, Theatre & playing out- and indoor games with the children, but also to host amazing projects. For instance together with my fellow EVS- volunteers we prepared a German rally for the students our school including food, language, dances, quizzes and music. There were almost 30 persons taking part in this activity.

Another great activity was preparing Christmas and New Year events for our school; the youth club Fortuna and a kindergarten. I was dressed up as Ded Moroz (the Russian equivalent to Santa Claus) and played several games with the children. In each of these events, there were at least 15 kinds attending and especially in the kindergarten, the kids really seemed to enjoy the games.

Of course this year wouldn’t have been so great if wasn’t supported by people. There are my amazing working colleges Sarah & Beate, my lovely flatmates Lydia, Telmo & Louisa, my creative supervisor Marina, my always available and very caring coordinator Natalja and lots of other great people and dear friends.

Thank you for everything. Last but certainly not least, there is this beautiful city, which became my second home. I was so glad to be here.Sagatavoja: Jakobs Donats
Tulkoja: Ilga Leikuma
Projekts “Service learning 6” (nr.2015-1-LV02-KA105-000684) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.

Publicēts: 29.02.16 Skatīts 684


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu