Daugavpils sociālo
NVO portāls

Tautas balss
Cik stundas nedēļā es vēltu brīvprātīgo darbam?
Сколько часов в неделю я уделяю волонтёрской деятельности?
7 stundas un vairāk/ 7часов и более
5-7 stundas/ 5-7 часов
2-4 stundas/ 2-4 часа
mazāk par 1 stundu/ менее 1 часа

Dzimšanas dienas filma par godu „Jaunība“ 70. gadadienai

2016. gada 29. februārī noslēdzas Telmo Estêvão no Portugāles Eiropas brīvprātīgā darba gads, kuru viņš pavadīja bērnu klubā “Fortūna”. Taču īsi pirms prombraukšanas Telmo kopā ar mentori Anastasiju paspēja sagatavot dāvanu BJC “Jaunība”:
“Sarunā ar manu priekšnieci Valentīnu un manu mentori Anastasiju es uzzināju, ka organizācija „Jaunība”, kas koordinē jauniešu klubu, kurā esmu brīvprātīgais – Fortūna, gatavojas nosvinēt 70 gadu jubileju. Mums radās ideja apsveikt viņus un dāvāt jauku atmiņu, kuru viņi varētu saglabāt, kaut ko jēgpilnu - par ieguldījumu un smago darbu, kuru šī mīļotā organizācija ir sniegusi sabiedrībai Daugavpilī un ārpus tās.

Galvenais šī projekta mērķis ir apsveikt organizāciju „Jaunība”, kas smagi strādāja 70 gadu garumā līdz mūsdienām. „Jaunība” un visi darbinieki strādā ar mērķi piedāvāt vietējiem jauniešiem plaša veida personības attīstības aktivitātes, no mākslas un dejām līdz pat sportam. Mūsu ideja bija apsveikt viņus ar Dzimšanas dienas video ar atšķirīgu un izklaidējošu saturu: vēsturiskiem faktiem, intervijām, aktivitātēm, atbalstītāju dzimšanas dienu velējumiem - viss tika iekļauts šajā dāvanā. Video intervijai mēs izvēlējāmies Latgales zoodārza direktoru, bijušo organizācijas „Jaunība” direktoru, bērnus no šīs organizācijas, mūziķus un daudz citu cilvēku ar interesantiem stāstiem.

 Galu galā materiāls ir samontēts un video beidzot gatavs. Mēs video kā dāvanu iedevām organizācijas „Jaunība” darbiniekiem un atbalstītājiem, kuri redzami video.”

Birthday video for 70th anniversary of Jaunība

“In a conversation with my boss, Valentina, and my mentor, Anastasija, I found out that Jaunība – organization that coordinates the youth club Fortuna I volunteer - was going to turn 70 years old very soon. So we came up with the idea of congratulate them with a nice memory that they could keep, something meaningful for all the contribution and hard work that this beloved organization has provided to the society in Daugavpils and beyond.
The main aim of this project is to congratulate Jaunība, an organization that worked hard for 70 years now. Jaunība and all the staff work with the aim of offer local youngsters vast ways of personal development through different activities, arts and dance to sports. Our idea was to congratulate them with a Birthday video with different and entertaining content: historical facts, interviews, activities, birthday wishes supporters - all was included in this present. For the video, we interviewed the director of the Latgales Zoo, a former director of Jaunība, children this organization, musicians and a lot more people with interesting stories. After all the material were set and the video was finally created, we give it as a gift to the staff of Jaunība and the supporters participated in video capturing.”


Sagatavoja: Telmo Estêvão
Tulkoja: Ilga Leikuma
Projekts “Service learning 5” (Nr.2014-3-LV02-KA105-000547) tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.


Publicēts: 04.03.16 Skatīts 714


VIDEO

Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu