Daugavpils sociālo
NVO portāls

Tautas balss
Cik stundas nedēļā es vēltu brīvprātīgo darbam?
Сколько часов в неделю я уделяю волонтёрской деятельности?
7 stundas un vairāk/ 7часов и более
5-7 stundas/ 5-7 часов
2-4 stundas/ 2-4 часа
mazāk par 1 stundu/ менее 1 часа

Saras Eiropas brīvprātīgais darbs Daugavpils 17. vidusskolā

Atskatoties uz pagājušajiem deviņiem mēnešiem, es jūtos, ka manas ierašanās Daugavpilī diena bija tikai vakar. Tik siltu sagaidīšanu es sagaidīju toreiz, gan no laipnajiem cilvēkiem un jaukajiem laika apstākļiem augusta pēcpusdienā!

Un ar pirmo septembra dienu, es pilnībā sāku savu Eiropas Brīvprātīgā darbu (EBD) Daugavpils 17.vidusskolā, kur es biju komandā ar saviem brīnišķīgajiem kolēģiem brīvprātīgajiem Jākobu un Beāti un strādāju kopā ar skolēniem no pirmās līdz pat divpadsmitajai klasei.

Radošas un izglītojošas visu veidu meistardarbnīcas, pārsteidzoši skolas braucieni, informatīvās prezentācijas stundu laikā - plašas interaktīvās aktivitātes, kas reizēm arī sagādāja izaicinājumus. Tomēr es esmu priecīga par visiem skolā veiktajiem projektiem.

Es iemācījos kā koordinēt savus projektus, kā sazināties tikai ar „lauzītas” krievu vai latviešu valoda prasmēm un kā būt elastīgai un atvērtai pret jebkuru sarežģītas dabas situāciju. Viens no neaizmirstamākajiem pasākumiem līdz šim bija Daudzvalodu dzejas konkurss (Multilingual Poetry Slam) aprīlī. Beate un es to organizējām sadarbībā ar vietējiem dzejniekiem, par kuriem mēs arī organizējām radošās rakstīšanas darbnīcas dažādās skolās visā pilsētā.

Manā brīvajā laikā, es ļoti daudz ceļoju uz dažādām vietām pa Latviju un ap Latviju, kas ļāva man iegūt ciešāku saskarsmi ar kultūras dzīvi un valodas īpatnībām. Bet beigās, es vienmēr zināju, ka manas mājas būs Daugavpilī un ka tas varētu kļūt viena no smagākajām lietām – beigās teikt ardievas šai jēgpilnajai vietai.

Es esmu ārkārtīgi pateicīga visiem tiem, kuri bija kopā ar mani manā ceļā caur EBD, visiem brīnišķīgajiem, iedvesmojošajiem cilvēkiem un draugiem, kurus es satiku šeit un varēju pavadīt laiku kopā. Спасибо всем! Paldies visiem!


Looking back at the bygone nine months, I feel like the day of my arrival in Daugavpils was only yesterday. What a warm welcome I experienced back then, both by the kind people and the lovely weather on that August afternoon!

And with the first day of September, I fully started my European Voluntary Service (EVS) at the Daugavpils 17th Secondary School, I would be in a team with my marvellous colleague volunteers Jakob and Beate and work together with pupils the 1st up till the 12th form.

Creative and educative workshops of all kinds, amazing school trips, informative presentations during the lessons – a broad range of interactive activities, which occasionally also bore struggling challenges. Nevertheless, I am glad of all the experiences I made within the project at the school.

I learned to coordinate my own projects, to communicate with only broken language skills in Russian or Latvian and to be generally flexible and open-minded towards any difficult situations. One of the most memorable events was by far the Multilingual Poetry Slam in April. Beate and I organised this in collaboration with local poets, for which we also provided creative writing workshops in different schools across the town.

In my free time, I travelled a lot to different places in and around Latvia, which allowed me to get in closer contact with the cultural life and the language peculiarities. But in the end, I always knew that my home would be in Daugavpils and that it would become one of the hardest things to say good-bye to that meaningful place eventually. I am incredibly thankful for all those who have accompanied me on my way through the EVS, for all the wonderful, inspiring people and friends I met here and could spend time together with. Спасибо всем! Paldies visiem!


Projekts “Service learning 6” (nr.2015-1-LV02-KA105-000684) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.


Sagatavoja: Sara Rudlofa
Tulkoja: Ilga Leikuma


Publicēts: 24.05.16 Skatīts 1005


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu