Daugavpils sociālo
NVO portāls

Tautas balss
Aktīvu aptauju šobrīd nav.

Visu labu! Paldies jums par šo pieredzi!
Lai iegūtu praktisku pieredzi un iemācītos jaunu valodu, saņemot savu bakalaura grādu, es, Beate Pelcere, nolēmu darīt Eiropas Brīvprātīgo darbu. 2015. gada maijā es atklāju interesantu projektu Daugavpils 17.vidusskolā Daugavpilī un pieteicos tam. Turpmākajos mēnešos viss gāja ļoti ātri, un es uzsāku savu brīvprātīgo darbu 2015. gada 2. septembrī.

Mans darbs bija mācīt vācu un angļu valodu, kā arī organizēt radošās darbnīcas un citas aktivitātes. Es satiku daudz jauku un interesantu cilvēku no dažādām valstīm, ar kuriem es varēju apmainīties domām un viedokļiem par vairākām aizraujošām tēmām. Mēs dzīvojām, ceļojām, svinējām un bijām noskumuši kopā.


EBD ir par lieliskiem paziņām un neaizmirstamiem mirkļiem. Lieliskie cilvēki, kurus es satiku Latvijā, palīdzēja man tikt galā ar maldiem un vilšanos par līguma nevērību, kuru es parakstīju augustā. Bet es arī varēju daudz mācīties no šī, zinot tagad, ka man vairāk vajadzētu pievērst uzmanību sensitīviem jautājumiem, piemēram, izmitināšanai. Cerams, es nekad nākotnē nejutīšos vīlusies.


Atstājot Latviju, es varu atskatīties uz vērtīgo laiku ar daudz pozitīvo un negatīvo pieredzi, kas padarīja mani mazāk naivu un daudz gudrāku. Paldies jums par šo pieredzi!
   

   

In order to gather some practical experience and to learn a new language, I, Beate Pelzer, decided to do a European Voluntary Service after having obtained my Bachelor's degree. By May 2015 I found an interesting project in the 17th Secondary School of Daugavpils and applied for it. In the following months, everything went very quickly and I started my voluntary service on 2 September 2015.

My work consisted of teaching German and English as well as in organising and carrying out workshops and other activities.  I met a lot of nice and interesting people different countries with whom I could ex thoughts and opinions about several thrilling topics. We lived, travelled, celebrated and were upset together.

EVS is a lot about great acquaintances and unforgettable moments. The awesome people I met in Latvia helped me to cope with deception and frustration concerning the worthlessness of the contract I have signed in August. But I could also learn a lot this, knowing now that I should pay attention to more precision concerning sensitive points such as accommodation. Hopefully, I will never be betrayed again in the future.


Leaving Latvia, I can look back on a precious time with a lot of positive and negative experiences that made me less naive and more perspicacious. Paldies jums par šo pieredzi!

Sagatavoja: Beate Pelcere
Tulkoja: Ilga LeikumaProjekts “Service learning 5” (nr.2014-3-LV02-KA105-000547) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.
Publicēts: 31.05.16 Skatīts 771


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu