Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Pirmie katoļu Ziemassvētku piedzīvojumi Latvijā

Brīvprātīgā jauniete no Armēnijas, Ani Petrosjana, dalās savos pirmos katoļu Ziemassvētku piedzīvojumos Latvijā:

2016. gada 23.decembrī es biju uzaicināta piedalīties NVO „Rūjienas Senioru Māja” jaukā aktivitātē Rūjienā. Es devos turp kopā ar Moniku, citu brīvprātīgo no Čehijas, kura arī dara savu brīvprātīgo darbu Daugavpilī.
EBD brīvprātīgie no Itālijas Luka un Abdul, kuri mūs uzaicināja, aizveda mūs uz senioru centru, kur mēs strādājām kopā ar 15 senioriem. Pirmkārt, mēs stādījāmies priekšā, tad iemācījām viņiem kā pagatavot tiramisu - tipisku itāļu ēdienu. Vienam no senioriem bija akordeons, viņš spēlēja jautras Ziemassvētku dziesmas.
Tas bija izcils laiks mums un arī senioriem. Mēs varējām komunicēt latviešu valodā, kas mani ļoti iepriecināja. Pēc šīm nodarbībām mēs devāmies pastaigā pa Rūjienu.
Mums arī bija iespēja pavadīt tur Ziemassvētku vakaru, 24. decembri. Daudzi citi brīvprātīgie ieradās uz Ziemassvētku svinībām. Man tā bija jauna "pieredze" atzīmēt Ziemassvētkus 24.decembrī, jo manā valstī - Armēnijā - mēs tos svinam 6.janvārī.
Man tiešām patika Rūjienā, es varēju satikt interesantus cilvēkus un gūt jaunu pieredzi, strādājot senioru centrā.


Volunteer from Armenia Ani Petrosyan shares her first experience with catholic Christmas adventures in Latvia:
On 23 December 2016, I was invited to take part in a nice activity by NGO Rūjienas Senioru Māja in Rujiena. I went there with Monika, another volunteer from Czech Republic, who is doing her volunteering also in Daugavpils.
Luca and Abdul, EVS volunteers from Italy, who invited us, lead us to the senior centre, we worked with 15 seniors. First, we introduced ourselves, then thought them how to make tiramisu, a typical Italian dish. One of the seniors had an accordion, on which he played cheerful Christmas songs.
The time was great for us and for seniors as well. We could communicate in Latvian, what did me so happy. After this workshop, we took a walk through Rujiena.
We also had an opportunity to stay there for the Christmas night, 24 December. Many other volunteers came for Christmas celebration. For me it was a new "experience" to celebrate the Christmas on 24 of December, since in my country - Armenia - we celebrate it on 6 of January.
I really liked time in Rujiena, I could meet interesting people, have a new experience working in senior centre.


Sagatavoja: Anna Petrosjana

Tulkoja: Ilga Leikuma

Projekts “Service learning 6” (nr.2015-1-LV02-KA105-000684) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.
Publicēts: 29.12.16 Skatīts 770


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu