Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Pirmie iespaidi par Eiropas brīvprātīgo darbu

2017. gada jūnijā Viktorija no Armēnijas iesāka savu Eiropas brīvprātīgā darba projektu BJC “Jaunība” Bērnu klubā “Fortūna”. Zemāk viņa dalās savos pirmos iespaidos:

Mans vārds ir Viktorija. Esmu no Erevānas (Yerevan), Armēnija. Man ir 21 gads. Šogad es absolvēju Erevānas Valodas un sociālo zinātņu universitāti. Tagad man ir bakalaura grāds tulkošanai no armēņu, krievu un angļu valodas. Pēc absolvēšanas man nebija ne jausmas, ko man vajadzētu darīt. Un tad man radās šī iespēja. Es biju laimīga, kad mani akceptēja par EBD brīvprātīgo, jo tā ir lieliska iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, jaunas vietas un jaunas kultūras. Tas ir arī tāds kā izaicinājums, kura laikā es iegūšu pārliecību un kļūšu vairāk neatkarīga.
7.jūnijā es ierados Daugavpilī, Latvijā. Daugavpils ir otra lielākā pilsēta Latvijā. Manuprāt šī pilsēta ir ļoti mierīga, to ieskauj skaisti koki un upe Daugava. Manā skatījumā, šīs pilsētas simbols ir kaija, kas ir arī brīvības simbols. Tā es šeit ieguvu brīvību)) Kad es ierados šeit, par laimi, tā nedēļa bija pilna ar svinībām. Es varēju redzēt, cik sajūsmināti ir cilvēki, kad viņi svin savas pilsētas dienu. Redzēt tādu līksmību bija diezgan forši!
Es strādāšu jauniešu klubā „Fortūna” ar bērniem. Diemžēl tagad ir vasaras brīvlaiks, un es nevaru paveikt daudzas aktivitātes, kas saistītas ar manu projektu. Tomēr, man ir daudz laika domāt par aktivitātēm un pasākumiem nākamajiem mēnešiem!!! Ir grūti pateikt, ka pirmās dienas jaunajā valstī bija vieglas, jo jaunas kultūras un cilvēku iepazīšana ir diezgan izaicinoša lieta, nekā es gaidīju. Bet jaunu lietu apgūšana katru dienu lika man uz to skatītties daudz pozitīvāk)). Vissvarīgākais man ir iespēja gūt baudu no katra manas dzīves mirkļa!
Es zinu, ka šie 11 mēneši grasās būt izaicinājumu pilni ar pacēlumiem un kritumiem, bet lielākoties šis laiks būs pilns ar neaizmirstamiem mirkļiem, prieku un piedzīvojumiem!!! Es esmu gatava šiem piedzīvojumiem !!!

My name is Viktoria. I am Yerevan, Armenia. I’m 21 years old. This year I graduated Yerevan State University of Languages and Social Sciences. Now I’ve got bachelor’s degree for translation of Armenian, Russian and English languages. After graduating I had no idea what I am supposed to do. And then this opportunity occured me. I was lucky to be accepted as an EVS volunteer, since this is a great opportunity to experience new people, new places and new cultures. This is also some kind of challenge I will gain confidence and will become more self sufficient.
On 07th of June I arrived to Daugavpils, Latvia. Daugavpils is Latvia’s second biggest city. my point of view this city is very calm, surrounded by amazing trees and river Daugava. For me the symbol of this city is seagull which is also a symbol of freedom. So I gained here freedom)) when I arrived here luckily that week was full of celebrations. I could see how excited people are while celebrating thier town’s days. Being able to see that joy was rather cool!!!
I am going to work at Fortuna club with kids. Unfortunately now it is summer holidays , and I can’t do many activities connected to my project . However, I have a lot of time to think about activities and events for future months!!!
It’s hard to say that first days in new country were easy, because getting known new culture and people is rather challenging thing than I had expected. But learning new things everyday, made me take many things positively)). For me the most important thing is to be able to get pleasure every moment of my life!!
I know that these 11 months are going to be rather challenging for me with ups and downs, but most of all this time is going to be full of unforgettable moments, joy and adventures!!! I am ready for those adventures !!!

Sagatavoja: Viktorija Bagumjana
Tulkoja: Ilga LeikumaProjekts “Service learning 7” (līg. nr. 2016-3-LV02-KA105-001400) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.Publicēts: 20.06.17 Skatīts 775


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu