Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Projekta Sociālās palīdzības sniegšana noslēgums

Laikā no 2017. gada 1. marta līdz 2017. gada decembrim biedrība ODIN/VITA īstenoja projektu Sociālās palīdzības sniegšana.

Projektu atbalstīja Fonds Ziedot.lv Sociālās palīdzības programmas ietvaros, kuru nofinansēja A/S Latvijas valsts meži. Projekta aktivitātēm bija piešķirti EUR 1 100,00 (viens tūkstotis viens simts eiro 00 centi). Piesaistītais finansējums bija izlietots materiāla iegādei radošajām aktivitātēm (trauki un krāsas apgleznošanai, pērlītes, lentes, papīrs, biezais kartons, otas, dzija, āķis adīšanai, diegi, adatas, audums) un pārtikas produktu iegādei tējas pauzēm biedrības ODIN/VITA brīvprātīgo aktivitātēm Daugavpils BJC "Jaunība" bērnu klubā "Fortūna" un Dienas centrā "Saskarsme".

Radošums ir instruments pašattīstībai, socializācijai un pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai. Līdz ar to biedrības ODIN/VITA brīvprātīgie organizēja tādas radošās aktivitātes kā, piem., Dienas centrā "Saskarsme" - Rokdarbi, Floristika, Jauniešu ar invaliditāti klubs OPTIMISTI, Dāmu klubs un Dāmu klubs Mākslinieces.

 Radošā darbnīca bērnu klubā Fortūna  Tējas pauze pēc radošās darbnīcas bērnu klubā Fortūna

Kopējais projekta ietvaros atbalstu saņēmušo cilvēku skaits gan bērnu klubā "Fortūna", gan Dienas centrā "Saskarsme" ir 112 (viens simts divpadsmit) cilvēki. Aktivitāšu organizēšanā piedalījās 9 (deviņi) brīvprātīgie. Kopumā 10 mēnešu laikā bija novadītas 151 (viens simts piecdesmit viena) aktivitātes. Pie tam vienas nodarbības ilgums bērnu klubā "Fortūna" sastādīja 45 - 60 min. un Dienas centrā "Saskarsme" 1,30 - 2 stundas.

Projekta dalībnieku vārdā biedrības ODIN/VITA vadītāja Nataļja Demjaņenko pateicas Fondam Ziedot.lv un A/S Latvijas valsts meži par piešķirto atbalstu.

Sagatavoja: Nataļja Demjaņenko
Publicēts: 05.01.18 Skatīts 489


Līdzīgie materiāli:
2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu