Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Viktorija no Armēnijas dalās savos iespaidos par savu EBD projektu

2018. gada maija vidū Viktorija no Armēnijas noslēdza savu Eiropas brīvprātīgā darba projektu BJC “Jaunība” Bērnu klubā “Fortūna”. Zemāk viņa dalās savos iespaidos par EBD kopumā:


Ir apritējuši 12 mēneši kopš es piedalos „Erasmus+” EBD projektā. 14.05.2018 mans projekts beigsies un es atgriezīšos Armēnijā. Būtu godīgi pateikt, ka šis garais laika posms bija diezgan sarežģīts un nebūt ne viegls. Ir dažas problēmas, ar kurām cilvēks saskaras, kad pārceļas uz citu valsti: kultūra, iedzīvotāji, mentalitāte. Atšķirībā no citiem brīvprātīgajiem, kuri nerunā krievu valodā, man nebija valodas barjeras un, tā kā Daugavpils iedzīvotāji lielākoties runā krievu valodā, man bija vieglāk integrēties Daugavpilī. Jebkurā gadījumā, valoda ir tikai viena valsts daļa. Sākumā man bija diezgan liels kultūras šoks, viss šķita tik atšķirīgs un sarežģīts.
Visas grūtības un sarežģījumi pazuda, kad es satiku saņēmējorganizācijas vadītāju un bērnus jauniešu (bērnu) centrā. Sākumā es nedaudz baidījos veidot projektus ar bērniem, bet dienu pēc dienas es mācījos kā ar viņiem komunicēt. Bērni man daudz palīdzēja, jo viņi ir ļoti godīgi. Šī projektā laikā es iemācījos:
- kā pieteikties dažādiem “Erasmus+” projektiem;
- kā veidot rokdarbus no dažādiem materiāliem;
- kā organizēt lielus pasākumus bērniem;
- kā sagatavot angļu valodas stundas bērniem spēļu formā;
- kā izmantot Excel;
- kā būt punktuālai, jo latvieši ir ļoti punktuāli;
- kā rakstīt mazus rakstus par manu pieredzi;
- kā tikt galā ar kultūras šoku;
- kā plānot kabatnaudu;
- kā būt pašpieticīgai un pārliecinātai.
Vienīgā lieta, kuru es pieminētu, ar kuru es saskaros un nebiju ļoti iespaidota, ir tas, ka, ja es zinātu par citiem projektiem, es pieteiktos 6-8 mēnešu projektam, jo vasaras laikā es nebiju tik daudz iesaistīta darbā un bērnu centrs bija slēgts.
Šī projekta laikā es satiku daudzus brīvprātīgos no dažādām pasaules valstīm, ar dažiem no viņiem mēs sadraudzējāmies un es esmu pārliecināta, ka mēs nezaudēsim kontaktu arī nākotnē.
EBD ir arī bija lieliska iespēja apceļot Eiropu. Es ieteiktu pieteikties EBD, jo tā ir lieliska iespēja tiem, kuri grib izbēgt no rutīnas, meklē motivāciju un grib kļūt atklātāki. Atskatoties atpakaļ uz visiem šeit pavadītiem mēnešiem, es pateiktu, ka ir vērts kļūt par to daliņu.

I’ve been participating for an Erasmus+ EVS program for 12 months so far. On 14.05.2018 my project will be finished and I will go back to my country Armenia. It will be quite honest to say that this long period of time was rather challenging and not easy at all. There are couple of obstacles to mention that a person is coming across while moving to another country:culture, people, mentality.Unlike other volunteers who cant speak Russian , I didn’t have that language barrier and since Daugavpils is mostly populated by Russian speakers it was easier to integrate in Daugavpils.But anyway language is just one piece of a country. I was rather cultural shocked in the beginning. Everything seemed so different and hard.
But all the ups and downs just disappeared after I met the director of host organization and kids of the youth center.In the beginning I was little bit scared of doing some projects with kids but day by day I was learning how to talk to them. Kids helped me a lot because they are very honest. During the project I’ve learned:
- how to apply for different Erasmus projects
- how to make crafts different types of materials
- how to arrange big events for kids
- how to prepare English lessons for kids through games
- how to use Excel
- how to be punctual because Latvians are very punctual
- how to write small articles about my experiences
- how to deal with cultural shock
- how to manage my pocket money
- how to be self sufficient and confident
The only thing that I’d mention I dealt with and I wasn’t much impressed by, is that if I knew about other projects I think I’d apply for 6-8 month project, because during summer time I wasn’t so much envolved in work as the center was closed.
During the project I’ve met many other volunteers all over the world. We’ve become friends with some of them and I’m sure we will be in touch in future.
EVS was also great opportunity for me to travel around Europe. I would recommend to apply for EVS because it’s such a great opportunity for those who want some break their routine and are looking for some motivation, seeking for being more open-minded. Looking back on all these months spent here I’d say it worths to be part of it.


Sagatavoja: Viktorija Bagumjana
Tulkoja: Eleonora Garkule-Gureviča
Projekts “Service learning 7” (līg. nr. 2016-3-LV02-KA105-001400) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.
Publicēts: 10.05.18 Skatīts 381


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu