Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Starpkultūru karaoke vakars Vācu kultūras pavasara ietvaros

Vācu kultūras pavasara ietvaros 2018. gada 21. aprīlī klubā “Artilērijas Pagrabi” (Rīgas ielā 22, Daugavpilī) Eiropas brīvprātīgie, turpinot jau iesākto tradīciju, sarīkoja Karaoke vakaru.

Uzaicināts bija ikviens, kam patīk kopīga sadziedāšana un interesē starpkultūru apmaiņa. Pasākums iesākas ar viktorīnu, kuras ietvaros dalībnieki atminēja pazīstamākas vācu dziesmas un kā balvas saņēma tipiski vāciskus saldumus. Pasākuma turpinājumā izskanēja dziesmas pārsvarā angļu, kā arī vācu, latviešu un franču valodās. Kopumā pasākums bija izdevies un dažādu kultūru pārstāvju savešana kopā daudzi cilvēki uztvēra ļoti pozitīvi. Pasākuma bildes ir pieejamas šeit.

Zum Anlass des deutschen Kulturfrühlings haben die EFD-Freiwillige zur Fortsetzung der Tradition am 21.April 2018 ein Karaoke Abend im Klub Artilērijas Pagrabi (in der Rīgas Straße 22, Daugavpils) veranstaltet. Eingeladen waren alle die Spaß am Singen haben und an einem interkulturellen Austausch interessiert sind. Zum Einleiten des Abends wurde ein kleines Quiz organisiert, wo bei die Teilnehmer bekannte deutsche Lieder benannten und als Preis typisch deutsche Süßigkeiten erhielten. Im weiteren Verlauf wurden Lieder hauptsächlich auf Englischen, ebenfalls auch auf Deutsch, Lettisch und Französisch gesungen. Alles in allem war es ein gelungener Abend und das Zusammenführen verschiedenster Kulturen beeinträchtigten viele Leute im positiven Sinne. Die Fotos von der Veranstaltung ansehen.

Sagatavoja: Šanāra Šūmane (Shannara Schumann), Eiropas brīvprātīgā
Tulkoja: Nataļja DemjaņenkoProjekts “Service learning 7” (līg. nr. 2016-3-LV02-KA105-001400) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.Publicēts: 25.04.18 Skatīts 419


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu