Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Jaunā EBD brīvprātīgā Bērnu klubā “Fortūna”

2018. gada augustā BJC “Jaunība” Bērnu klubā “Fortūna” savu Eiropas brīvprātīgā darba projektu uzsāka Ani no Armēnijas:

Sveiki! Es esmu Ani, es esmu jaunatnes darbiniece no Armēnijas – ļoti skaistas un kalnainas valsts Eiropas un Āzijas krustcelēs ar senu vēsturi un viesmīlīgiem cilvēkiem. Es esmu dzimusi un visu manu dzīvi nodzīvojusi Erevānā, Armēnijā. Man ir 23 gadi. Šogad es pabeidzu Valodu un sociālo zinātņu Erevānas Valsts universitātes maģistra studiju programmu “Eiropas studijas”.
Kopumā man ir vairāk nekā 6 gadu brīvprātīgā darba pieredze ar bērniem un jauniešiem, sākot ar armēņu un angļu valodas pasniegšanu, organizējot dažādus treniņus un nometnes. Ik mirklī es izbaudu savu darbu, kuru es pat nesauktu par “darbu”, jo tas ir mans dzīvesveids. No savas pieredzes, esmu sapratusi, ka darbā ar bērniem tev ir jābūt psihologam, pedagogam, sociālajam darbiniekam un vienlaicīgi arī draugam.
Es izvēlējos EBD projektu, jo uzskatu to par visdrošāko, visizaicinošāko un izglītojošāko Eiropas jaunatnes projektu.
Man ļoti patīk strādāt ar jauniešiem un dot tik, cik vien spēju. Tagad es esmu Daugavpilī, lai liktu lietā visu savu potenciālu uzmundrinot jauniešu ar angļu valodas kluba nodarbībām, ar sporta un kultūras pasākumiem, izglītojošām aktivitātes, motivējot un iedrošinot jauno paaudzi veikt pārmaiņas savā kopienās.

Hi! I am Ani, a youth worker Armenia, a very beautiful and mountainous country on the crossroads of Europe and Asia with ancient history and hospitable people. I was born and have lived all my life in Yerevan, Armenia. I am 23 years old. This year I have graduated Yerevan State University of Languages and Social Sciences, MA in European Studies.
Totally I have more than 6 year-experience of volunteering and working with children and youth, starting being a tutor of the Armenian and the English languages to organizing different trainings, workshops and camps. I have always enjoyed every second and part of my job which I would better not call my job since it is just the way I live. my experience I have learnt that for working with children, you have to be psychologist, pedagogue, social worker and at the same time also a friend.
I have chosen the EVS project, because I consider it being the most trustful, challenging and educational European youth project.
I really love working with young people and give as much as I can. Now I am in Daugavpils to use my potential to encourage the youth by leading English club, sport, cultural, educational activities and motivate the new generation for a in their communities.


Sagatavoja: Anija Sardarjana (Ani Sardaryan)
Projekts “Service learning 8” (līg. nr. 2018-1-LV02-KA125-002071) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.
Publicēts: 28.08.18 Skatīts 331


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu