Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Piedzīvojumiem bagātā dzīve pateicoties projektam “Saskarsmes prieks”

Viena no ODIN/VITA mērķa grupām ir pensijas vecuma cilvēki ar ikmēneša ienākumiem minimālās algas robežās. Neskatoties uz cenu kāpumu, vecumu un veselības stāvokli, kad pensijas lielākā daļa aiziet uz zālēm un ārstēšanos, viņi arī vēlas parunāt ar citiem, taču nevis, lai dalītos ar sliktām ziņām, kas vēl vairāk iedzen zemē, bet gan par radošo, ar kultūru un tradīcijām saistīto.


Līdz ar to laikā posmā no 2018. gada 1. marta līdz 31. decembrim Daugavpils Dienas centra “Saskarsme” platformā “ODIN/VITA” piedāvā bezmaksas aktivitātes interesantai saskarsmei projekta “Saskarsmes prieks” ietvaros. Projekts nodrošinās senioriem vidi, kur viņi jūtas vienlīdzīgi un kur viņi varēs komunicēt ar sava vecuma cilvēkiem, varēs apgūt valodas, dalīties ar receptēm, varēs adīt, tamborēt, izšūt, zīmēt vai tikties ar citiem, mācīties, dējot, attīstīties un dzīvot piedzīvojumiem bagātu dzīvi. Projekts apvieno izglītojošas un radošas aktivitātes, kā arī socializācijas pasākumus un vienu pieredzes apmaiņas braucienu uz Siguldas Dienas centru un Turaidas pili.

Projekts “Saskarsmes prieks” tiek finansēts ar A/S “Latvijas valsts meži” atbalstu Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv. Piešķirta finansējuma apmērs ir 2,630.00 (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit eiro 00 centi). Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālā dienesta Dienas centru “Saskarsme” (pēc adreses Liepājas ielā 4, Daugavpilī).


Sagatavoja: Ģenovefa MisjunePublicēts: 14.03.18 Skatīts 213


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu