Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


EBD brīvprātīgā no Armēnijas Bērnu klubā “Fortūna”

2019. gada 1. maijā BJC “Jaunība” Bērnu klubā “Fortūna” savu Eiropas brīvprātīgā darba projektu uzsāka Gajane no Armēnijas. BJC “JAUNĪBA” bērnu klubs "Fortūna" uzņēm EBD brīvprātīgo sadarbībā ar koordinējošo organizāciju “Sociālo brīvprātīgo biedrība “ODIN/VITA”” projekta “Service learning 8” (līg. nr. 2018-1-LV02-KA125-002071) ietvaros.

Sveiciens visiem lasītājiem!
Es esmu Gajane Martorisjane (Gayane Martyrosyan). Man ir 24 gadi. Es pabeidzu Krievijas valsts tūrisma un apkalpošanas universitāti Erevānā. V.J. Brjusova Erevānas valsts valodu un sociālo zinātņu universitātes Karjeras centrā (Career Centre of Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences) man piedāvāja braukt Eiropas brīvprātīgajā darbā (European Voluntary Service, EVS) programmas “Erasmus +” ietvaros. Es ar prieku piekrītu būt par EBD brīvprātīgo, jo man patīk apceļot gan dzimto Armēniju, gan citas valstis; patīk sarunāties ar cilvēkiem no dažādām valstīm un rast jaunus draugus; patīk radīt un organizēt kaut ko aizraujošo, un protams es labprāt apgūstu jaunas lietas.
Brjusova Universitātes absolventu asociācija bija izvēlējusies mani kā vienu no labākajiem kandidātiem darbam ar dažāda vecuma bērniem, un bērnu klubs “Fortūna” mani ataicināja uz Daugavpilī.
Baltijas valstis mani vienmēr bija interesējušas. Man tā ir lieliskā iespēja iepazīt Latvijas kultūru un dzīvi, kā arī Daugavpili, kuru es jau esmu iemīlējusi.
Esmu priecīga, ka strādāšu kluba vadītājas Valentīnas Rudnevas vadībā. Armēnijā es apmeklēju dažādus interešu pulciņus: bērnībā tas bija floristika, furšeta galda klāšana un dejošana. Pēdējos gados es nodarbojos ar peldēšanu un tādām cīņas mākslām kā ušu un aikido. Tostarp es esmu pabeigusi gida kursus un viesnīcas vadīšanas kursus menedžeriem. Pie tam man ļoti patīt gatavot ēst un es sapņoju atvērt savu mazu kafejnīcu, kur es varētu pasniegt nacionālus ēdienus.
Es esmu pārliecināta, ka darbs ar bērniem un pulciņu vadītājiem klubā man iepatiks. Es labprāt padalīšos ar bērniem ar savām prasmēm, padomiem un dažādām spēlēm. Es ļoti ceru, ka varēšu apvienot ceļošanu ar brīvprātīgo darbu klubā, jo “Erasmus +” sniedz EBD brīvprātīgajiem tādu unikālo iespēju.

Привет всем читающим!
Я Гаяне Мартиросян из Армении. Мне 24 года. Я закончила Российский государственной университет туризма и сервиса в Ереване. В Центре карьеры Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени В.Я.Брюсова (Career Centre of Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences) мне предложили поработать Европейским волонтёром (European Voluntary Service, EVS) в рамках программы “Erasmus +”. Я с радостью согласилась поехать EVS волонтёром, потому что люблю путешествовать по родной Армении и другим странам; люблю общаться с людьми из разных стран и находить новых друзей; люблю создавать и организовывать что-то интересное, и, конечно же, с радостью учусь новому.
Ассоциация выпускников Брюсовского университета выбрала меня одной из лучших кандидатов для работы с детьми разных возрастов, и детский клуб “Фортуна” пригласил меня в Даугавпилс.
Меня всегда интересовали Балтийские страны. Для меня это великолепная возможность познакомиться с культурой, с жизнью Латвии и конечно же Даугавпилсом, который я уже полюбила.
Я очень рада, что буду работать, под руководством руководителя клуба Валентины Рудневой. В Армении я посещала разные кружки: в детстве это были кружки флористики, фуршета и танцевальные. Последние несколько лет я ходила на плавание, йогу, на кружки боевого искусства “ушу” и “айкидо”. Также я закончила курсы гида и менеджера по руководству отелей. Помимо этого, я очень люблю готовить и мечтаю открыть своё маленькое кафе, где я смогу предлагать национальные блюда.
Я уверена, что мне понравится работа с детьми и с руководителями кружков в клубе. Я буду рада поделиться с детьми своими навыками, полезными советами и играми. Очень надеюсь, что смогу совместить путешествия с волонтёрством в клубе, так как “Erasmus +” предоставляет EVS волонтёрам такую уникальную возможность.


Projekts “Service learning 8” (līg. nr. 2018-1-LV02-KA125-002071) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.
Publicēts: 17.05.19 Skatīts 418


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu