Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


EBD brīvprātīgā Džennija no Vācijas ir klāt

2019. augusta vidū biedrībā “ODIN/VITA” savu Eiropas brīvprātīgā darba projektu uzsāka meitene no Vācijas - Džennija Dočata (Jenny Dotschat). Līdz ar savām pamataktivitātēm - svešvalodu kursu vadīšanu Dienas centrā “Saskarsme” - viņa strādās pie dažādām projektu iniciatīvām kopā ar skolēniem Daugavpils 17. vidusskolā un studentiem Daugavpils Universitātes Humanitārās Fakultātes Reģionālajā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrā. Stādām Jums priekšā "ODIN/VITA" jauno EBD brīvprātīgo Dženniju:

Mani sauc Džennija, un man ir 19 gadi. Es nāku no Brēmenes (Vācijas), un šogad es esmu absolvējusi skolu. Tā kā nākamgad es esmu iecerējusi studēt programmā “Sociālais darbs”, es nolēmu izmantot iespēju pavadīt ārzemēs vienu gadu kā Eiropas brīvprātīgā. Es devos uz Latviju, jo šis projekts, kurā šobrīd piedalos, precīzi atbilst manai izpratnei par sociālo darbu. Man patīk strādāt ar cilvēkiem un cilvēku labā. To cilvēku labā, kam mana palīdzība ir vajadzīga. Tieši Daugavpilī es ieraudzīju iespēju iegūt praktisku pieredzi vēl pirms studiju uzsākšanas.
Es palikšu šeit līdz 30. aprīlim un mācīšu vecākiem cilvēkiem vācu un angļu valodas, lai palīdzētu viņiem mazināt valodas barjeru. Dzīvot pilnīgi svešajā valstī, ar svešiem cilvēkiem un svešo valodu man ir īsts izaicinājums, bet es darīšu visu iespējamo. Tas ir izaicinājums, kuram man patīk stāties pretī.
No EBD projekta es sagaidu plašu praktisko pieredzi, kura man, protams, var būt noderīga tieši manā turpmākajā karjeras ceļā.

Ich heiße Jenny und bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Bremen, Deutschland und habe dieses Jahr mein Fachabitur gemacht. Da ich vorhabe, nächstes Jahr Soziale Arbeit zu studieren, habe ich vorher die Möglichkeit genutzt um ein Auslandsjahr als Europäische Freiwillige zu machen. Nach Lettland bin ich gegangen, weil dieses Projekt, an dem ich gerade teilnehme, genau meine Vorstellungen von sozialer Arbeit entspricht. Ich arbeite gerne mit Menschen, für Menschen. Für diejenigen, die meine Hilfe brauchen. Hier in Daugavpils habe ich die Chance gesehen, praktische Erfahrungen zu sammeln bevor ich mein Studienplatz antrete.
Ich werde bis zum 30. April hier bleibe und ältere Menschen die deutsche und englische Sprache beibringen, um ihnen zu helfen die Sprachbarriere zu verringern. Da ich nun völlig fremd in Land, Leute und Sprache bin, ist für mich eine richtige Herausforderung, aber ich werde mein Bestmögliches geben. Es ist eine Hürde der ich mich gerne stelle.
Von dem EFD- Projekt erwarte ich mir unzählige praktische Erfahrungen, die mir natürlich für meinen weiteren beruflichen Weg nur nützlich sein können.

Projekts “Service learning 8” (līg. nr. 2018-1-LV02-KA125-002071) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.
Publicēts: 19.08.19 Skatīts 776


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu