Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Parasta nodarbība ODIN/VITA svešvalodu kursos

Tā norisinās parasta nodarbība "ODIN/VITA" svešvalodu kursos. Savās nodarbības Eiropas brīvprātīgā no Vācijas Džennija Dočata (Jenny Dotschat) koncentrējas uz runātprasmi. Tomēr viņa nepamet novārtā arī rakstītpasmi. Džennijai ir svarīgi, lai mūsu nodarbību dalībnieki kļūtu pārliecinātāki un uzdrīkstētos vairāk runāt. Kaut arī ja runa ar kļūdām, tas nekas, jo tieši no tām viņi mācās. Bildē var redzēt, ka abas dalībnieces sarunājās. Nodarbībā tiek daudz strādāts grupās: biežāk lielajā grupās, vai arī grupiņas pa diviem vai trijiem cilvēkiem.* * *


So sieht eine typische Stunde bei uns im Kurs von ODIN/VITA aus. Die EFD-Freiwillige Jenny Dotschat legt bei ihrem Unterricht den Schwerpunkt aufs Sprechen. Sie vernachlässigt jedoch nicht das Schreiben. Für Jennz ist es wichtig, dass unsere Schüler selbstbewusster werden und sich mehr trauen zu reden. Auch wenn sie Fehler machen ist es nicht schlimm, denn genau aus diesen lernen sie. Hier, wie auf dem Bild zu entnehmen ist, unterhalten sich die beiden gerade. In dem Unterricht wird viel zusammen gearbeitet. Oft in der großen Gruppe, oder so wie hier, auch in Zweier- oder Dreiergruppen.

Sociālo brīvprātīgo biedrība “ODIN/VITA” īsteno projektu “Service learning 8” (līg. nr. 2018-1-LV02-KA125-002071) ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.

Publicēts: 26.11.19 Skatīts 665


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu