Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


18-tās LATGALIŠU SPORTA SPĒLES INVALĪDU STARPĀ.

Daugavpils ( 28.-29.jūlijā).  Dotajās sacensībās piedalījās vairāk kā 80 sportisti no visas Latvijas (Preiļi, Rīga, Madona, Dobele, Sigulda.....) . Daugavpils komandu pārstāvēja - vairāk kā 20 cilvēku, tādēļ nepārsteidzoši, ka arī panākumus sasniedza vietējie sportisti. Nosauksim mūsu uzvarētājus un godalgotos.

Latvijas čempionāts novusā.


Ar čempioniem savējās apakšgrupās kļuva: Viktors Karnickis un Albers Lipiņš.
2. vieta - Nikolajam Trifonovam.
3. vieta - Sergejam Mihailovskim un Valerijam Tihonovam.

Boulings.
3.vietu sieviešu starpā ieņēma Zoja Podgaiska, bet vīriešu starpā 2. vietu ieguva N. Trifonovs.

Šahs.
1.vieta - Valērijam Dacenko, otrais bija Anatolijs Gallers. Sievietēm 3.vietu ieņēma Sofija
Kovaļova- Krivonosova.

Orientēšanās.
Sudraba balva - Sergejs Andreevs.

Dambrete.
2. vieta - V. Dacenko,  3. vieta - S. Kovaļova-Krivonosova.

Basketbola metieni.
Čempione - S. Kovaļova-Krivonosova.

Visi uzvarētāji un godalgotie tika apbalvoti ar kausiem, medaļām un piemiņas balvām.
Sporta invalīdu klubs "Daugavpils" izsaka milzīgu pateicību visiem kas palīdzēja veikt tradicionālās sporta spēles invalīdu starpā mūsu pilsētā. Tā ir: Pilsētas pašvaldība, Logopēdiskā internāt-skola, Sociālo Brīvprātīgo biedrība ОDIN/VITA, Sarkanā Krusta nodaļa.

 


 

18-Е ЛАТГАЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ. Даугавпилс( 28-29 июля).

В данных соревнованиях участвовало более 80 спортсменов со всех концов Латвии( Прейли, Рига, Мадона, Добеле, Сигулда.....). Нибольшее представительство было у команды Даугавпилса- свыше 20- ти человек, поэтому неудивительно, что и наибольшего успеха добились местные спортсмены. Давайте назовём наших победителей и призёров.
 

Чемпионат Латвии по новусу.

Чемпионами в своих подгруппах стали: Виктор Карницкий и Альберт Липиньш.
2-е место у Николая Трифонова
3-е у Сергея Михайловского и Валерия Тихонова.

Боулинг.
3-е место среди женщин завоевала Зоя Подгайска, а среди мужчин 2-е у Н. Трифонова.

Шахматы.
1-е место у Валерия Даценко, вторым был Анатолий Галлер. У женщин 3-е место завоевала София Ковалёва- Кривоносова.

Ориентирование.
Серебрянный призёр- Сергей Андреев.

Шашки.
2-е место- В.Даценко, 3-е у С. Ковалёвой-Кривоносовой.

Баскетбольные броски.
Чемпионка- С. Ковалёва-Кривоносова.

Все победители и призёры были награждены кубками, медалями и памятнымси призами.
Спортивный клуб инвалидов ;Даугавпилс; выражает огромную благодарность всем кто помог провести традиционные спортивные игры среди инвалидов в нашем городе. Это:Городское самоуправление,Логопедическая интернат-школа, организация социальных добровольцев ОDIN/VITA,отделение Красного Креста.Publicēts: 30.07.08 Skatīts 1581


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu