Daugavpils sociālo
NVO portāls

Tautas balss
Cik stundas nedēļā es vēltu brīvprātīgo darbam?
Сколько часов в неделю я уделяю волонтёрской деятельности?
7 stundas un vairāk/ 7часов и более
5-7 stundas/ 5-7 часов
2-4 stundas/ 2-4 часа
mazāk par 1 stundu/ менее 1 часа

VIDZEMES SPORTA SPĒLES INVALĪDU STARPĀ

20-21.septembrī, MADONAS rajons. Dotajās sacensībās piedalījās arī mūsu sportisti-invalīdi.

Par čempioniem kļuva: Anatolijs Gallers (šahā), Viktors Karnickis (novuss),Sofija Kovaļova-Krivonosova(darts). Otrās vietas ieņēma: Jurijs Bahvalovs (novuss), Sofija Kovaļova-Krivonosova (basketbola metieni), 3.vieta - Valērijam Tihonovam (novuss), un Valērijam Dacenko (dambrete).ВИДЗЕМСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ. 20-21 СЕНТЯБРЯ, МАДОНСКИЙ РАЙОН.
 
В данныхсоревнованиях принимали участие и наши спортсмены-инвалиды. Чемпионами стали: Анатолий Галлер (шахматы), Виктор Карницкий (новус),София Ковалёва-Кривоносова (дартс). Вторые места заняли: Юрий Бахвалов (новус), С. Ковалёва –Кривоносова(баскетбольные броски), 3-е место у Валерия Тихонова (новус), и Валерия Даценко (шашки).


Publicēts: 22.09.08 Skatīts 1399


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu