Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


VIDZEMES SPORTA SPĒLES INVALĪDU STARPĀ

20-21.septembrī, MADONAS rajons. Dotajās sacensībās piedalījās arī mūsu sportisti-invalīdi.

Par čempioniem kļuva: Anatolijs Gallers (šahā), Viktors Karnickis (novuss),Sofija Kovaļova-Krivonosova(darts). Otrās vietas ieņēma: Jurijs Bahvalovs (novuss), Sofija Kovaļova-Krivonosova (basketbola metieni), 3.vieta - Valērijam Tihonovam (novuss), un Valērijam Dacenko (dambrete).ВИДЗЕМСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ. 20-21 СЕНТЯБРЯ, МАДОНСКИЙ РАЙОН.
 
В данныхсоревнованиях принимали участие и наши спортсмены-инвалиды. Чемпионами стали: Анатолий Галлер (шахматы), Виктор Карницкий (новус),София Ковалёва-Кривоносова (дартс). Вторые места заняли: Юрий Бахвалов (новус), С. Ковалёва –Кривоносова(баскетбольные броски), 3-е место у Валерия Тихонова (новус), и Валерия Даценко (шашки).


Publicēts: 22.09.08 Skatīts 1462


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu