Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


ORIENTĒŠANĀS

2008. gada gaitā notika Latvijas čempionāts orientēšanās sportā invalīdu starpā.Čempionāts sastāvēja no sešiem atsevišķiem etapiem, kas notika dažādās Latvijas pilsētās. Summējot visus etapus Daugavpils invalīdu sportiska kluba komanda trīs cilvēku sastāvā (Valerija Tihonova, Sergeja Andrejeva un Alberta Lipiņša), ieņēma kopkomandas 2.vietu.


ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В течении 2008 года состоялся чемпионат Латвии по ориентированию среди инвалидов. Чемпионат состоял из шести отдельных этапов, проходивших в разных городах Латвии. По сумме всех этапов команда спортивного клуба инвалидов Даугавпилса в составе трёх человек (Валерия Тихонова, Сергея Андреева,и Альберта Липиньша) заняла общее командное 2-е место.
Publicēts: 25.09.08 Skatīts 1518


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu