Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


KRĀSLAVĀS INVALĪDU SPORTA SPĒLES

KRĀSLAVA 13.decembris.
Krāslavā notika Ziemassvētku tradicionālās sporta spēles starp invalīdiem, kurās piedalījās arī mūsu sportisti.

Kādi gan rezultāti tika sasniegti?

Dambrete: 1.vieta - Sofija Kovaļova-Krivonosova, 2.vieta - Jurijs Bahvalovs, 3.vieta - Sergejs Mihajlovskis.

Boulings:   1.vieta - J. Bahvalovs, 2. vieta - S. Kovaļova-Krivonosova, 3.vieta - E. Bekers.


Novuss:     2.vieta - Alberts Lipiņš, 3.vieta - J.Bahvalovs


Darts:        3.vieta - J.Bahvalovs


Šahs:         2.vieta - V.ŠevčenkoСПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ИНВАЛИДОВ. КРАСЛАВА 13 ДЕКАБРЯ.

В Краславе состоялись рождественнские традиционные спортивные игры среди инвалидов, в которых приняли участие и наши спортсмены.

Какие же результаты были достигнуты?

Шашки.    1-е место- София Ковалёва-Кривоносова, 2-е Юрий Бахвалов, 3-е Сергей Михайловский.

Боулинг.  1-е место Ю. Бахвалов, 2-е С. Ковалёва-Кривоносова, 3-е Э. Бекер.

Новус.     2-е место Альберт Липиньш, 3-е Ю. Бахвалов

Дартс      3-е место  Ю. Бахвалов

Шахматы  2-е место  В. Шевченко
Publicēts: 15.12.08 Skatīts 1600


Līdzīgie materiāli:
25.09.08  ORIENTĒŠANĀS
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu