Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


19-tās Latgales sporta spēles invalīdiem

2009.gada 25-26. jūlijā Daugavpilī, pie Logopēdiskās internātskolas, bija tradicionālās 19. Latgales sporta spēles invalīdu vidū, kuras organizē  Invalīdu sporta klubs "Daugavpils”.
Neskatoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju valstī, pasākuma organizētājus apmierina dalībnieku aktivitāte, kuru skaits ir sasniedzis 100 cilvēku. Sacensībās pulcējās komandas no: Daugavpils, Rīgas, Krāslavas, Madonas, Bauskas, Dobeles, Siguldas, Preiļi.
Tā ir pirmā reize, kad bija viesi no Lietuvas septiņu cilvēku sastāvā. Sacensības notika deviņos sporta veidos: šautriņas, dambrete, šahs, šaušana, novuss, orientēšanās, boulinga un mešana basketbola grozā, zolīte (Latvijas nacionāla spēle ). Starp Daugavpils un Bauskas sportistiem komandu cīņa izvērtās ne pa jokam. Daugavpils komandas dalībnieki ieguva pārsvaru un ieņēma sekojošas vietas:

šahā
1 vieta – Anatolijs Gallers
3 vieta – Valerijs Dacenko

boulingā
1 vieta – Āris Rasis
2 vieta – Viktors Karnickis  
3 vieta – Zoja Podgaiska

šautriņās
1 vieta  - Valentīna Rimicāne
2 vieta  - Sofija Kovaļova-Krivonosova

novusā
1 vieta – Alberts Lipiņš
2 vieta – Dmitrijs Polovinkins
2 vieta – Sergejs Mihailovskis

basketbolā
2 vieta  - Valerijs Dacenko

dambretē
3 vieta - Sofija Kovaļova-Krivonosova

Invalīdu sporta klubs “Daugavpils” izsaka pateicību: Daugavpils pilsētas domei, Daugavpils sporta pārvaldei, Logopēdiskajai internātā - skolai, Sociālo brīvprātīgo biedrībai „ODIN/ VITA” un bērnu nama -patversmes „Priedīte” audzēkņiem.  

Papildinformācijai:
Vladimirs Ševčenko – Invalīdu sporta kluba „Daugavpils” prezidents
(m.t. +37127026451; Е-mail: vladimirs.sevcenko@inbox.lv)


Итоги 19-ых Латгальских спортивных игр среди инвалидов

25-26 июля 2009 года  в Даугавпилсе на базе Логопедической интернат-школы, прошли традиционные 19-ые Латгальские спортивные игры среди ивалидов, которые организовал cпортивный клуб инвалидов  “Даугавпилс”. 
Не смотря на сложную экономическую ситуацию в стране, порадовала  активность участников, число которых достигло 100 человек. В соревнованиях приняли участие команды: Даугавпилса, Риги, Краславы, Мадоны, Бауски, Добеле, Сигулды, Прейли. Впервые были гости из Литвы  в составе семи человек. Состязания проходили по девяти спортивным видам спорта: метание дротиков, шашки, шахматы, стрельба, новус, ориентирование, боулинг, броски в баскетбольное кольцо, золе ( Латвийская национальная игра в карты). За командное первенство развернулась не шуточная борьба  между спортсменами Даугавпилса и Бауски. В конечном итоге, за счёт преимущества в количестве,  члены  спортивного клуба  инвалидов “Даугавпилс”склонили чашу весов в свою пользу и заняли следующие места :

по шахматам
1 место - Анатолий  Галлер,
3 место - Валерий Даценко,

по боулингу
1 место - Арис Расис,
2 место – Виктор Карницкий 
3 место - Зоя Подгайска.

по метанию дротиков
1 место  - Валентина Римицане,
2 место  - София Ковалёва-Кривоносова,

 по новусу
1 место - Алберт Липиньш.
2 место - Дмитрий Половинкин,
2 место - Сергей Михайловский,

по баскетболу
2 место  - Валерий Даценко,по шашкам
3 место - София Ковалёва-Кривоносова.


Спортивный клуб инвалидов «Даугавпилс” благодарит за оказанную помощь в проведении данных соревнований: Даугавпилсскую городскую думу, Управление спорта, Логопедическую интернат - школу, Общество социальных добровольцев „ODIN/ VITA” и воспитанников  детского дома — приюта «Приедите».

Для дополнительной информации:
Владимир Шевченко - президент cпортивного клуба инвалидов”  Даугавпилс”
(Моб.тел. +37127026451; Е-mail: vladimirs.sevcenko@inbox.lv)Publicēts: 28.07.09 Skatīts 2440


Līdzīgie materiāli:
25.09.08  ORIENTĒŠANĀS
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu