Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Piedalieties biedrības "AKONIT" akcijā "Uzdāviniet bērniem vasaru!"

Pagājušajā vasarā bērni - ar invaliditāti ir saņēmuši brīnišķīgu dāvanu — atpūtu divu nedēļu ilgā vasaras nometnē. Organizēt bērniem nometni arī šogad  - ir mums pa spēkam!Прими участие в акции общества „AKONIT” „Подарите детям лето!”
Прошлым летом дети с инвалидностью уже получили прекрасный подарок – отдых в двухнедельном летнем лагере. Организовать детям лагерь и в этом году в наших силах!


Publicēts: 02.06.09 Skatīts 1544


VIDEO

Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu