Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Turnīrs boulingā

2009.gada 21.oktobrī «Halli Orange Bouling» telpās notika  turnīrs  boulingā. Iniciators un dotās sacensības organizators uzstājās  “Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrību “ILGAS””. Turnīrā  piedalījās 5 komandas: «ELPA»,  Invalīdu  sporta klubs «Daugavpils», dambretes-šaha kluba pārstāvji un divas komandas no biedrības   «Ilgas».
Pēc 2 stundu maratona rezultātiem  kopvērtējumā pirmo vietu ieguva pirmā komanda «Ilgas», otrā vietu ieguva Neredzīgo sporta  klubs  «Elpa», un trešā vieta otrās komandas «Ilgas» pārstāvjiem.
Nobeigumā dalībnieki pateicās sacensību organizatoriem  par sniegto iespēju paspēkoties šajā  sporta veidā, vēl jo vairāk  vairākums no tiem bija debitanti.
ISK «Daugavpils»  sastāvā: Regīnas Vasiļjevas, Irēnas Zjatjevas, Anatolija Gallera, Sergeja Mihajlovskogo, Nikolaja Trifonova: izsaka milzīgu pateicību biedrībai «Ilgas » par sniegto iespēju piedalīties boulinga turnīrā.

Vladimirs Ševčenko,
"ODIN/VITA" projektu asistentsТурнир по боулингу

21 октября 2009 года в помещении «Halli Orange Bouling» был проведён турнир по боулингу.
Инициатором и организатором данного соревнования выступило Общество инвалидов с нарушением передвижения «Ilgas». В турнире  приняли участие 5 команд: «ELPA», cпортивный клуб инвалидов  «Daugavpils», представители шахматно-шашечного клуба и две команды общества «Ilgas». По результатом 2-х часового марафона, общекомандное первое место завоевала первая команда «Ilgas», второе место осталось за спортивном клубом незрячих «Elpa», на третьем закрепились представители второй команды «Ilgas». В заключении участники поблагодарили организаторов соревнований за предоставленную возможность помериться силами, в этом зрелищном виде спорта, тем более подовляющее большинство из них были дебютантами.

СКИ «Daugavpils» в составе: Регины Васильевой, Ирены Зятьевой, Анатолия Галлера, Сергея Михайловского, Николая Трифонова: выражает огромную благодарность обществу «Ilgas» за предоставленную вожможность участие в турнире по боулингу.

Владимир Шевченко,
ассистент по проектам “ODIN/VITA”Publicēts: 22.10.09 Skatīts 1574


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu