Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Starptautiskā "Baltā spieķa" diena

13. novembrī Sociālās aprūpes un rehabilitācijas  Dienas centrā notika pasākums veltīts Starptautiskajai neredzīgo dienai. Latvijas neredzīgo asociācijas Daugavpils teritoriālās organizācijas priekšsēdētāja Marija Ivanova vēlreiz atgādināja par šīs cilvēku kategorijas problēmām, t.s. luksoforu ar skaņu signālu un dzeltenu svītru trūkums sabiedriskajās vietās. Starptautiskā "Baltā spieķa" diena ir ne vis svētku diena, bet gan savdabīga nelaimes zīme, kura atgādina cilvēkiem ar invaliditāti par  solidaritāti. Un tajā pašā laikā arī atgādina veselajiem, ka nepatikšanas jebkurā dienā var pēkšņi klauvēt pie viņu durvīm.

Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Žanna Kulakova nolasīja Domes priekšsēdētāja  Jāņa Lāčplēša un Domes priekšsēdētājas 1. vietnieces Ritas Strodes uzmundrinošu runu un apbalvoja aktīvākus biedrības locekļus ar goda rakstiem.
Pasākuma turpinājumā sekoja romances un populāras dziesmas Aleksandra Dunnikova un Baranovas ģimenes izpildījumā, čigānu grupas “ Romen” ugunīgas dziesmas un dejas.

Vladimirs Ševčenko
 projektu asistents


Международный день «Белой трости»

13 ноября в Дневном центре социального ухода и реабилитаци состоялось  мероприятие, посвящённое Международному дню  незрячих. Председатель Даугавпилсской  территориальной организации Латвийского общества незрячих Мария Иванова в очередной раз напомнила о проблемах  этой категории людей. Это и отсуствие жёлтых полос в общественных местах, а также звуковых сигналов на пешеходных переходах. Международный день «Белой трости»- это не праздник, а своеобразный знак беды, который напоминает людям с ограниченными физическими  возможностями о солидарности. И заодно должен напомнить здоровым, что беда в любой день внезапно может заглянуть и  в их окошко.
Руководитель Управления социальных дел Жанна Кулакова зачитала ободряющее обращение от имени мэра города Яниса Лачплесиса и вице мэра Риты Строде, а также отметила почётными грамотами наиболее активных членов общества незрячих.
В продолжении мероприятия звучали романсы и популярные песни в исполнении Александра Дунникова и  семейной пары Барановых, зажигательные песни и танцы в исполнении цыганской групы « Ромен».

Владимир Шевченко
Ассистент по проектамPublicēts: 16.11.09 Skatīts 1866


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu