Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Svētās vietas apmeklēšana

Sestdien 2009.gada 15.augustā Daugavpils pilsētas invalīdu biedrības biedri 56 cilvēku sastāvā apmeklēja pašu svētāko vietu Latvijā - Aglonas baziliku, kur viņi varēja apmeklēt grēksūdzi un paņemt svēto ūdeni. Biedrības vadītāja Vanda Mihailova brauciena dalībnieku vārdā pauž sirsnīgu pateicību “DAUTKOMTV”  televīzijai par autobusa piešķiršanu un Daugavpils nodaļas Sarkanajam  krustam  par saldā galda organizāciju.


Vladimirs Ševčenko
“ODIN/VITA” projektu koordinatores asistents

Mob.: + 371 2 7026451
E-pasts: vladimirs.sevcenko@inbox.lv
Skype: vlad6823Посещение святого места


В субботу 15 августа 2009 года члены Даугавпилсского городского общества инвалидов в составе 56-ти человек посетили самое святое место в Латвии - Аглонскую базилику, где они смогли побывать на исповеди и взять святую воду. Руководитель общества Ванда Михайлова от имени участников поездки выражает искреннюю благодарность телевидению “DautkomTV”  за предоставление автобуса и Даугавпилсское отделение Красного креста за организацию сладкого стола.

Владимир Шевченко
ассистент координатора проектов “ODIN/VITA”

Mob.: + 371 2 7026451
E- mail: vladimirs.sevcenko@inbox.lv
Skype: vlad6823


Publicēts: 19.08.09 Skatīts 1512


Līdzīgie materiāli:
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu