Daugavpils sociālo
NVO portāls

AICINĀM UZ SADARBĪBU!

Daugavpils sociālajā jomā darbojošās Nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas aktualizēt savus datus un publicēt informāciju par saviem pasākumiem, iesūtot materiālus uz e-pastu odinvita@yahoo.com ar norādi "Publicēšanai portālā".


Sportisti - invalīdi sacentās Murjānos

2010.gadā 20.martā Murjānos sporta bāzē notika Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā starp invalīdiem. Invalīdu sporta klubs  „Daugavpils” sapulcēja sešu cilvēku komandu: Sergejs Mihailovskis, Ēriks Bekers, Stepans Bogdanovs, Nikolajs Trifonovs, Inārs Krankalis un Vladimirs Ševčenko., lai piedalītos sacensībās.
Saskaņā ar fizisko sagatavošanu sportisti sacentās dažādās grupās sešās sporta disciplīnās: šķēpa un diska mešana, lodes grūšana, 60 un 1000 metru skriešana. Starti notika slēgtā telpā sporta manēžā. Sakarā ar dažādu specifiku, šķēpa mešana tika aizvietota ar rokas bumbas mešanu tālumā.
Savā grupā Sergejs Mihailovskis uzvarēja rokas bumbas mešanā un bija apbalvots ar zelta medaļu.
Ar uzstāšanos iepriecināja Stepans Bogdanovs izcīnot trīs medaļas: zelta - rokas bumbas mešanā, sudraba - diska mešanā, bronzas - lodes grūšanā.

Vladimirs Ševčenko


Спортсмены-инвалиды соревновались в Мурьянах

20 марта 2010 года на спортивной базе в Мурьяни, состоялся открытый чемпионат Риги по лёгкой атлетики среди инвалидов. Спортивный клуб инвалидов “Даугавпилс” собрал для участия в соревнованиях команду из 6-ти человек: Сергей Михайловский, Эрик Бекер, Степан Богданов, Николай Трифонов, Инар Кранкалис и Владимир Шевченко.
В разных подгруппах согласно физической подготовке спортсмены состязались в шести спортивных дисциплинах: метании диска и копья, толкании ядра, забеги на 60 и 1000метров. Старты проходили в крытом спортивном манеже. В связи с некоторой спецификой, метание копья было заменено бросками  ручного мяча на дальность.

В своей подгруппе Сергей Михайловский вышел победителем в метании ручного мяча и был удостоин золотой медалью.

Порадовал выступлением новичок клуба Степан Богданов, собрав коллекцию медалей всех достоинств: золото- в метании мяча, серебро- в метании диска, и бронза- в толкании ядра.

Владимир Шевченко


Publicēts: 26.04.10 Skatīts 1580


Līdzīgie materiāli:
25.09.08  ORIENTĒŠANĀS
©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
Par portālu Privātuma atrunaNoteikumiPar projektu