Daugavpils sociālo
NVO portāls

Aktualitātes
Par projektuPar portāluLietošanas noteikumi
Tautas balss
Vai brīvprātīgo darba organizēšanai un koordinēšanai ir nepieciešami pastāvīgie algotie darbinieki? / Нужны ли для организации и координирования работы волонтёров постоянные оплачиваемые работники?
jā / да
nē / нетJaunie
48

47

46

45

Populārie attēli
Видео.1

Рис.2

Рис.3
Рис.3

3

Random
Brīvprātīgo saliedēšanas pasākums 2009

41

Projekts Breaking the borders 2008_grupas saliedēšana 2

90-gadu jubilejas pasākums rajona kultūras namā Vārpa_01

©2008 ODIN-VITA
Produced by SIA "Sa-Sa Group"
Šis portāls ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī portāla saturu pilnībā atbild Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
ZiņasPar portāluLietošanas noteikumiPortāla karte